Quick menu:

 • Cymorth a Chefnogaeth
 • Allwch chi gael ariannu?

  Rhowch gynnig ar y Porwr Ariannu!

  Mwy o wybodaeth
 • big blog wales profile image

  Y newyddion diweddaraf yng Nghymru

  Yn amlygu prosiectau a ariennir gan y Gronfa Loteri Fawr yng Nghymru

  Darllen mwy
 • Trosglwyddo Asedau Cymunedol 2

  Rhaglen £9 miliwn i helpu cymunedau Cymru i gymryd rheolaeth ar eu hasedau

  Darllen mwy
1 2 3

Y diweddaraf

Twitter

LoteriFawrCymru Ydych wedi meddwl am ymgeisio am ein rôl Swyddog Cyfathrebu (rhan amser)? Cofiwch: mae gennych tan ganol nos! http://t.co/3n3DYSvSDt

LoteriFawrCymru Beth am ymuno â sefydliad sy’n helpu gwneud wahaniaeth i fywydau pobl bob dydd? (Rol yn y Gymraeg) http://t.co/WP4ITtJ4gV

1 2 3

Porwr ariannu

Nifer y rhaglenni:

7

I gysylltu â’r Gronfa Loteri Fawr dros y ffon neu ar e-bost, defnyddiwch fanylion eich swyddfa leol sydd ar gael ar y dudalen Cymorth a chefnogaeth

Grantiau blaenorol

Defnyddiwch y porwr grantiau i chwilio am grantiau a ddyfarnwyd yn eich ardal chi.

Chwilio am grantiau a ddyfarnwyd

Cofrestru am yr e-fwletin

Nodwch eich cyfeiriad e-bost i dderbyn yr holl newyddion, digwyddiadau a gwybodaeth ariannu diweddaraf ar gyfer eich rhanbarth.

ADBORTH