Quick menu:

 • Cymorth a Chefnogaeth
 • Deng mlynedd o arian gan y Gronfa Loteri Fawr

  Darllenwch am y prosiectau gwych rydym wedi’u hariannu a’r bobl wych sy’n gyfrifol amdanynt

  Darllen mwy
 • Eich Barn Ein Dyfodol

  Creu ein gweledigaeth ar gyfer y dyfodol

  Diolch i bawb a gymerodd ran

  Bwrw golwg ar beth mae pobl wedi'i ddweud
1 2
1 2 3

Porwr ariannu

Nifer y rhaglenni:

7

I gysylltu â’r Gronfa Loteri Fawr dros y ffon neu ar e-bost, defnyddiwch fanylion eich swyddfa leol sydd ar gael ar y dudalen Cymorth a chefnogaeth

Grantiau blaenorol

Defnyddiwch y porwr grantiau i chwilio am grantiau a ddyfarnwyd yn eich ardal chi.

Chwilio am grantiau a ddyfarnwyd

Cofrestru am yr e-fwletin

Nodwch eich cyfeiriad e-bost i dderbyn yr holl newyddion, digwyddiadau a gwybodaeth ariannu diweddaraf ar gyfer eich rhanbarth.

ADBORTH