Quick menu:

Mae'r wefan hon yn dangos cynnwys sy'n berthnasol i holl wledydd y DU. Newidiwch hyn gan ddefnyddio'r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
 • Cymorth a Chefnogaeth

10 ffaith am y Gronfa Loteri Fawr

 

 1. Mae'r Gronfa Loteri Fawr yn dosbarthu 40 y cant o'r arian a godir gan y Loteri Genedlaethol ar gyfer achosion da
 2. Mae ein hariannu'n cefnogi pobl sydd am wella bywyd yn eu cymunedau.
 3. Derbyniom dros 90,000 o ymholiadau a cheisiadau yn ystod y flwyddyn ddiwethaf
 4. Mae'r rhan fwyaf o'n hariannu'n mynd i brosiectau sy'n ymgeisio trwy raglenni ymateb i alw agored - megis Pawb a'i Le ac Arian i Bawb
 5. Aeth 95.6 y cant o'r dyfarniadau a wnaed yn 2014/15 i'r sector gwirfoddol a chymunedol
 6. Rydym yn gweithio gyda phartneriaid hefyd i redeg buddsoddiadau tymor hwy â mwy o ffocws sy'n mynd i'r afael â phroblemau mawr, h.y. cwrdd â heriau poblogaeth sy'n heneiddio
 7. Roedd 91.3 y cant o ddyfarniadau'r llynedd yn fach, gwerth llai na £10,000
 8. Yn ogystal â dyfarniadau newydd, rydym wedi rheoli dyfarniadau cyfredol gwerth £1.2 biliwn hefyd
 9. Ein costau gweithredu craidd yn 2014/15 oedd 4.9 y cant
 10. Ers mis Mehefin 2004, rydym wedi dyfarnu dros £9 biliwn i brosiectau sy'n cefnogi iechyd, addysg, yr amgylchedd a dibenion elusennol.

 

ADBORTH