Quick menu:

England localisation bar

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Dysgu o Gymru

  • Print

Fel ariannwr rydym yn ymrwymedig i ddefnyddio a rhannu'r dysgu a gynhyrchir gan y prosiectau a'r rhaglenni a ariannwn. Mae'r dysgu hwn yn werthfawr i ni yn y Gronfa wrth helpu dylunio ein rhaglenni ar gyfer y dyfodol. Hefyd, rydym eisiau i'r wybodaeth hon fod o ddefnydd i fudd-ddeiliaid a mudiadau sydd am ddatblygu prosiectau a rhaglenni yn y dyfodol. Gan hynny, gweler isod rhestr o werthusiadau rydym wedi'u hariannu a hefyd ymchwil rydym wedi'i chomisiynu.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â'r rhaglenni hyn, cysylltwch â David Rowlands yn David.rowlands@biglotteryfund.org.uk  

ADBORTH