Quick menu:

Mae'r wefan hon yn dangos cynnwys sy'n berthnasol i holl wledydd y DU. Newidiwch hyn gan ddefnyddio'r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

E-byst Loteri ffug

Beth i'w wneud os byddwch yn derbyn e-bost Loteri ffug
  • Print

Mae nifer o e-byst yn cael eu dosbarthu gydag enw'r Gronfa Loteri Fawr arnynt ar hyn o bryd, yn dweud wrth bobl eu bod wedi ennill arian. Mae fersiwn arall yn defnyddio enw'r Loteri Olympaidd. Y peth gorau y gallwch ei wneud yw eu dileu nhw a dweud wrth eich ffrindiau a chydweithwyr i wneud yr un peth. Mae'r e-byst hyn yn dwyllodrus, a dylech eu hanwybyddu. Rydym wedi siarad â'r Heddlu ynglŷn â'r e-byst hyn.

Nid yw'r Gronfa Loteri Fawr yn dosbarthu gwobrau: rydym yn dosbarthu'r arian a godir gan Loteri Genedlaethol y DU i achosion da yn y DU a thramor. Nid ydym ond yn dyfarnu grantiau i bobl a mudiadau sydd wedi cyflwyno cais i ni.

Mae Camelot yn delio gyda gwerthiannau tocynnau Loteri a thocynnau buddugol. Gallwch gysylltu â Camelot ar 0845 910 0000.

ADBORTH