Quick menu:

Scotland localisation bar

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Dogfennau corfforaethol

Darllen ein hadroddiadau a chyfrifon blynyddol
  • Print

Cyfrifon blynyddol

Adroddiad a chyfrifon blynyddol y Gronfa Loteri Fawr 2011/2012 

Adroddiad a chyfrifon blynyddol y Gronfa Loteri Fawr 2010/2011

Adroddiad a chyfrifon blynyddol y Gronfa Loteri Fawr 2009/2010

Adroddiad a chyfrifon blynyddol y Gronfa Loteri Fawr 2008/2009

Adroddiad a chyfrifon blynyddol y Gronfa Loteri Fawr 2007/2008

Gwasanaeth i gwsmeriaid

Taflen cwynion gan gwsmeriaid

Siarter gwasanaeth cwsmeriaid

Corfforaethol

Cynllun corfforaethol 2012-2013

Cynllun corfforaethol 2011-2012

Cynllun corfforaethol 2010-2011

Cynllun corfforaethol 2009-2010

Cynllun corfforaethol 2008-2009

Cronfa Gymunedol

Adroddiad blynyddol a chyfrifon y Gronfa Gymunedol 2005/2006

Adroddiad blynyddol a chyfrifon y Gronfa Gymunedol 2004/2005

Adroddiad blynyddol a chyfrifon y Gronfa Gymunedol 2003/2004

Cronfa Cyfleoedd Newydd

Adroddiad blynyddol a chyfrifon y Gronfa Cyfleoedd Newydd 2005/2006

Adroddiad blynyddol a chyfrifon y Gronfa Cyfleoedd Newydd 2004/2005

Adroddiad blynyddol y Gronfa Cyfleoedd Newydd 2003/2004

Cyfarwyddiadau polisi y Gronfa Cyfleoedd Newydd - 2005

Cyfarwyddiadau polisi y Gronfa Cyfleoedd Newydd - 2004

Cronfa Cyfleoedd Newydd - Manylion grantiau 2005

ADBORTH