Quick menu:

Mae'r wefan hon yn dangos cynnwys sy'n berthnasol i holl wledydd y DU. Newidiwch hyn gan ddefnyddio'r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Gweledigaeth a hegwyddorion

Dod â gwir welliannau i fywydau a chymunedau

Ein gweledigaeth: pobl yn arwain

 

Credwn y dylai pobl arwain ar wella’u bywydau a’u cymunedau. Bydd ein hymagwedd yn canolbwyntio ar y sgiliau, asedau ac egni y gall pobl alw arnynt a’r potensial yn eu syniadau.

Teimlwn y gall cymunedau cryf a bywiog gael eu hadeiladu a'u hadnewyddu gan y bobl sy'n byw ynddynt - gan eu paratoi ar gyfer unrhyw beth yn wyneb cyfleoedd a heriau'r dyfodol.

 

Ein hegwyddorion

Byddwn yn cael ein harwain yn y dewisiadau a wnawn gan set o egwyddorion:

 

 

Hyder, nid rheolaeth

Mae gennym ffydd mewn gallu pobl i beri i bethau gwych ddigwydd, gan gredu y dylai ein hariannu alluogi yn hytrach na rheoli

Proseasu syml, barn dda

Rydym yn defnyddio prosesau syml a chymesur sy'n ein galluogi i ffurfio barn dda

Cryfderau pobl

Rydym yn dechrau gyda'r hyn y gall pobl ei gyfrannu, a'r potensial yn eu syniad

Catalydd i bobl eraill

Rydym yn gwrando ar, dysgu gan, gweithredu ar ac yn hwyluso'r pethau sydd o bwys i bobl, cymunedau a'n partneriaid

Cyfeiriad a rennir, ymagweddau amrywiol

Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth y cymunedau rydym yn gweithio gyda nhw ar draws y DU, rydym yn gyson o ran yr ansawdd a'r cyfleoedd a gynigiwn, ac yn cefnogi pobl i daclo anghydraddoldeb

Defnyddio adnoddau'n dda

Rydym yn gwneud dewisiadau gwybodus am yr adnoddau a roddir i ni gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol: gyda gwybodaeth, gyda phobl a gydag arian, ac mewn ffordd sy'n amgylcheddol gynaliadwy.

ADBORTH