Quick menu:

Mae'r wefan hon yn dangos cynnwys sy'n berthnasol i holl wledydd y DU. Newidiwch hyn gan ddefnyddio'r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Stori Darren

Mae Darren Murinas yn ddinesydd arbenigol ar gyfer Voices, y bartneriaeth yn Stoke sy'n cefnogi pobl ag anghenion lluosog.
  • Print

“Defnyddiwr gwasanaeth, cleient, cwsmer, claf, cyn-droseddwyr, troseddwr, carcharor, A1726AY, rhif, caethiwed, defnyddiwr côc, alcoholig, meddwyn, cyfeiriad, hawliwr, crafwr budd-daliadau, twyllwr budd-daliadau, preswylydd, meddiannwr, meddyliol sâl, iselder manig, lloerigyn, hurtyn dall, nam ar y golwg, sbeci, anabl, Sbastig, Dyslecsig, plentyn trafferthus, penfarw, twp, gwirion, drwg.

“Dyma ychydig o'r labeli a roddwyd i mi dros y 30 mlynedd ddiwethaf gan lawer o bobl, a chan rai gweithwyr proffesiynol.

“Mae un o'm hatgofion cyntaf o blentyndod yn dyddio'n ôl i'r 70au hwyr; Roeddwn tua chwe blwydd oed. Dywedwyd wrthyf fy mod i'n mynd i ffwrdd am gyfnod byr i ysgol anghenion arbennig yng Nghofentri. O gyda llaw, 11 mlynedd oedd y cyfnod byr.

O hynny ymlaen roeddwn wedi fy nal mewn byd o gaethineb a throseddu am bron 20 mlynedd. Es i'r carchar yn 2010 am gynllwynio i gyflenwi cyffuriau dosbarth A. Yn y carchar nid oedd unrhyw gefnogaeth go iawn ar fy nghyfer i a fy anableddau. Ces i fy rhyddhau o'r carchar ym mis Rhagfyr 2012; Yn wir, nid oeddwn yn gwybod beth yr oeddwn i'n mynd i wneud gyda fy hun.

Derbyniais wahoddiad i ymuno â grŵp ffocws yn 2013 ac yna dywedwyd wrthyf am weledigaeth wych, syfrdanol newydd. Rhywun fel fi, person go iawn sy'n byw gydag anghenion lluosog a chymhleth, fel llais o brofiad go iawn, i helpu eraill yn y ddinas hon (Stoke).

“Ers mynd yn ddinesydd arbenigol mae fy mywyd wedi gwella'n aruthrol, ac rwyf wedi cyflawni sut gymaint dros y 18 mis diwethaf - NVQ Lefel 3 mewn Cyngor ac Arweiniad, ac i mi dyna'r cyflawniad mwyaf yn fy mywyd ar wahân i fy mhlant. Cofrestrais ar gwrs Sgiliau TGCh Gweithredol lefel 2, cwblheais fy nghwrs sylfaen dyfodol mwy disglair mewn gwaith cefnogi, ac am y tro cyntaf yn fy mywyd rwy'n edrych ymlaen at y dyfodol. Nawr, rwyf wedi cael y cyfle i rannu fy stori a phrofiadau i helpu hyrwyddo newid gwasanaethau yn y ddinas.”

Mae'r Gronfa Loteri Fawr yn cefnogi pobl ag anghenion lluosog trwy fuddsoddi hyd at £112 miliwn ar draws 12 ardal yn Lloegr. Mae pobl ag anghenion lluosog yn rhan annatod o gynlluniau a chyflwyniad y prosiect ac maent wedi cymryd rhan ym mhob cam o'r broses o sefydlu'r rhaglen ariannu hon.

 

Dyna pam y gwnaethom sefydlu grŵp cenedlaethol y Dinasyddion Arbenigol - i ddod â'r bobl hyn ynghyd a'u helpu i ddod o hyd i'r hyder i rannu eu storïau.

Mae Darren Murinas yn ddinesydd arbenigol ar gyfer Voices, y bartneriaeth yn Stoke sy'n cefnogi pobl ag anghenion lluosog.

ADBORTH