Quick menu:

Mae’r wefan hon yn dangos cynnwys Cymru a DU yn unig. Newidiwch hyn trwy ddefnyddio’r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Diogel rhag Niwed

Mae prosiect 'Safe from Harm' Depaul Foyle Haven sydd wedi ennill gwobrau wedi helpu i drawsnewid bywydau grŵp o bobl a dinas.
  • Print

Mae prosiect 'Safe from Harm' Depaul Foyle Haven sydd wedi ennill gwobrau wedi helpu i drawsnewid bywydau grŵp o bobl a dinas. Erbyn hyn mae'r cyfleuster galw heibio yng nghanol dinas Derry ar agor bob dydd, gan roi lle i yfwyr stryd lleol fynd am loches, bwyd, gwres a chwmni. Mae'r oriau agor estynedig hefyd wedi helpu lleihau troseddu yn erbyn yfwyr stryd, ac mae nifer y bobl yn defnyddio'r prosiect sy'n cael eu derbyn i'r adran Damwain a Brys leol wedi'i haneru.

Mae Foyle Haven yn sicrhau bod y bobl y maent yn eu cefnogi wrth wraidd cyflwyno'r gwasanaethau. Gweithiodd grŵp gyda'r awdur a dramodydd lleol, Felicity McCall, i adrodd eu storïau mewn llyfr. Gweithiodd un ohonynt, Aoidh Barbour, gyda Felicity i ysgrifennu drama am fywyd fel yfwr stryd, a helpodd i'w chyfarwyddo mewn theatr leol. Wedi'i pherfformio dros dair noson i gynulleidfa lawn fel rhan o Ddinas Diwylliant gyntaf y DU yn 2013, derbyniodd y ddrama adolygiadau gwych yn y wasg leol, gan helpu i amlygu'r problemau y mae yfwyr stryd yn eu hwynebu.

Rhoddodd lansiad y llyfr mewn llyfrgell leol gyfle i aelodau'r grŵp siarad â'r cyhoedd am eu prosiect a llofnodi copïau o'r llyfr. Mae medru adrodd eu storïau wedi rhoi ymdeimlad o gyflawniad i'r bobl yn y grŵp, gan wella'u hunanhyder a'u hunan-barch.

Cydnabuwyd cyflawniadau pawb a gymerodd ran yn swyddogol hefyd. Cipiodd y prosiect ddwy wobr - daeth yn ail yn Iwerddon yng ngwobrau EPIC y Sector Gwirfoddol ar gyfer cyfraniadau neu lwyddiant mewn celfyddydau cymunedol ac enillydd y Wobr Gymheiriaid er Rhagoriaeth.

ADBORTH