Quick menu:

Scotland localisation bar

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Cyfleoedd tendro

Darparu gwasanaethau i'r Gronfa Loteri Fawr

Mae'r Gronfa Loteri Fawr â diddordeb bob amser mewn gweithio gyda darparwyr gwasanaethau o safon. Rhestrir cyfleoedd contract cyfredol y Gronfa Loteri Fawr isod.

Bydd y Gronfa Loteri Fawr yn cyhoeddi ymatebion i gwestiynau ymgeiswyr ar y dudalen hon, oni bai ein bod yn ystyried bod y cwestiwn a'r ateb yn fasnachol sensitif.

Lawrlwytho amodau a thelerau cynsail y Gronfa Loteri Fawr

Pan gyfarwyddir i ddefnyddio amodau a thelerau contract S43, lawrlwythwch Amodau a thelerau contract S43 y Gronfa Loteri Fawr.

Lawrlwytho Gofynion Digidol Safonol y Gronfa Loteri Fawr.

ADBORTH