Croeso i Barth Cyflenwyr y Gronfa Loteri Fawr. Yma fe dewch o hyd i wybodaeth am gyfleoedd caffael y Gronfa a mwy o wybodaeth am ein dull o ddelio â'r farchnad pan ddymunwn brynu nwyddau/gwasanaethau/gwaith i mewn.

Mae'r holl gontractau a ddyfernir yn destun amodau a thelerau'r Gronfa Loteri Fawr.