Sut ydw i'n cysylltu â chi os bydd gennyf gwestiwn am ymgeisio am ariannu?

Lloegr

Ffôn: 0345 4 10 20 30
Cyfnewid Testun: 18001 plws 0345 4 10 20 30 (ar gyfer pobl sydd â nam ar y clyw neu'r lleferydd)
E-bost: general.enquiries@biglotteryfund.org.uk
Cyfeiriad: 1 Plough Place, Llundain, EC4A 1DE

Gogledd Iwerddon

Ffôn: 028 9055 1455
Cyfnewid Testun: 18001 plws 028 9055 1431 (ar gyfer pobl sydd â nam ar y clyw neu'r lleferydd)
Ffacs: 028 9055 1445
E-bost: enquiries.ni@biglotteryfund.org.uk
Cyfeiriad: 1 Cromac Quay, Belfast, BT7 2JD

Yr Alban

Ffôn: 0300 123 7110
Cyfnewid Testun: 18001 0300 123 7110 (ar gyfer pobl sydd â nam ar y clyw neu'r lleferydd)
Iaith Arwyddion Prydeinig: Defnyddiwch y cyswllt SCOTLAND-BSL
E-bost: advicescotland@biglotteryfund.org.uk
Switsfwrdd: 0141 2421400
Cyfeiriad: Pacific House, 70 Wellington Street, Glasgow, G2 6UA

Cymru

Ffôn: 0300 123 0735
Cyfnewid Testun: 18001 plws 0300 123 0735 (ar gyfer pobl sydd â nam ar y clyw neu'r lleferydd)
E-bost: ymholiadau.cymru@cronfaloterifawr.org.uk
Cyfeiriad: 10fed Llawr, Tŷ Helmont, Ffordd Churchill, Caerdydd, CF10 2DY
Cyfeiriad: 2il Lawr, Tŷ Ladywell, Y Drenewydd, Powys, SY16 1JB

Grantiau i brosiectau Deyrnas Unedig

Ffôn: 0345 4 10 20 30
Cyfnewid Testun: 18001 plws 0300 123 4567 (ar gyfer pobl sydd â nam ar y clyw neu'r lleferydd)
E-bost: UKPortfolioTeam@biglotteryfund.org.uk
Cyfeiriad: 1 Plough Place, Llundain, EC4A 1DE

Sut ydw i'n cysylltu â chi os bydd gennyf gwestiwn am grant a ddyfarnwyd i mi?

Cysylltwch â'ch swyddog ariannu gydag unrhyw ymholiad am grant sydd gennych yn barod. Os nad ydych yn gwybod pwy yw eich swyddog ariannu, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion uchod.

Sut ydw i'n cysylltu â chi os bydd gennyf adborth am eich gwasanaeth?

Rydym yn gwerthfawrogi eich adborth yn fawr. Os oes gennych sylw neu gŵyn am y gwasanaethau a ddarparwn, neu os oes rhywbeth pwysig y credwch y dylem wybod amdano, mawr hoffem glywed oddi wrthych. Anfonwch e-bost atom yn ymholiadau.cymru@cronfaloterifawr.org.uk

I roi adborth i ni am ein gwefan, anfonwch e-bost atom yn webmaster@biglotteryfund.org.uk

Sut ydw i'n cysylltu â chi os bydd gennyf gwestiwn am y wasg?

Lloegr/Deyrnas Unedig

Ffôn: 020 7211 1888
(tu allan i oriau: 07867 500572)
Email: pressoffice@biglotteryfund.org.uk

Gogledd Iwerddon

Ffôn: 02890 551 432 neu 02890 551 450
(tu allan i oriau: 07580 811 135)

Yr Alban

Ffôn: 0141 242 1458
(tu allan i oriau: 07880 737 157)

Cymru

Ffôn: 029 2067 8236
(tu allan i oriau: 07870 566 867)

Sut ydw i'n gwneud cwyn?

Yn y Gronfa Loteri Fawr rydym yn ceisio rhoi'r gwasanaeth gorau posib. Er hynny, cydnabyddwn nad yw hyn yn wir bob tro ac y byddwch efallai eisiau gwneud cwyn. 

Ni fydd gwneud cwyn yn effeithio ar eich cyfle o dderbyn grant gennym ni yn y dyfodol.

Gweld ein gweithdrefn gwynion yma.

Mae gennym ddiddordeb mewn unrhyw sylwadau y dymunwch eu gwneud, felly peidiwch â phoeni p'un a yw eich pryderon yn cyfateb i'r disgrifiad o gŵyn ai beidio. 

Rydym yn croesawu ceisiadau hefyd gan aelodau'r cyhoedd sydd â phryderon am gais rydym wedi'i dderbyn neu brosiect rydym wedi'i ariannu. 

Gallwch rannu eich pryderon neu gwynion gyda ni ar lafar neu'n ysgrifenedig, a dyma ein manylion cyswllt:

Ffôn: 0191 376 1704

Email: ymholiadau.cymru@cronfaloterifawr.org.uk  

Cyfeiriad:
Gwasanaeth Cwsmeriaid
Cronfa Loteri Fawr
2 St James' Gate
Newcastle
NE1 4BE

Sut ydw i'n hysbysu chi am dwyll?

Mae'r Gronfa Loteri Fawr yn ymroddedig i atal a chanfod twyll. 

Os ydych yn amau bod rhywun yn dwyn gan neu'n twyllo'r Gronfa Loteri Fawr , helpwch ni i wneud rhywbeth amdano trwy gysylltu â ni.

Ffôn: 0800 496 9991

Cyfeiriad:
Pennaeth Archwilio Mewnol
Cronfa Loteri Fawr
3 Embassy Drive
Edgbaston
Birmingham B15 1TR

Sut ydw i'n cysylltu â chi am unrhyw beth arall?

Swyddfa gorfforaethol

1 Plough Place
Llundain
EC4A 1DE

Ffôn: 020 7211 1800 neu 0300 500 5050
Cyfnewid Testun: 18001 plws 020 7211 1800 neu 0300 500 5050 (ar gyfer pobl sydd â nam ar y clyw neu'r lleferydd)
Ffacs: 020 7211 1750