New Routes into Horse Care

Cysylltu â ni

New Routes into Horse Care
Sut ydw i'n cysylltu â chi os bydd gennyf gwestiwn am ymgeisio am ariannu?

Sut ydw i'n cysylltu â chi os bydd gennyf gwestiwn am ymgeisio am ariannu?

Lloegr

Ffôn: 0345 4 10 20 30
Cyfnewid Testun: 18001 plws 0345 4 10 20 30 (ar gyfer pobl sydd â nam ar y clyw neu'r lleferydd)
E-bost: general.enquiries@biglotteryfund.org.uk
Cyfeiriad: 1 Plough Place, Llundain, EC4A 1DE

Gogledd Iwerddon

Ffôn: 028 9055 1455
Cyfnewid Testun: 18001 plws 028 9055 1431 (ar gyfer pobl sydd â nam ar y clyw neu'r lleferydd)
Ffacs: 028 9055 1445
E-bost: enquiries.ni@biglotteryfund.org.uk
Cyfeiriad: 1 Cromac Quay, Belfast, BT7 2JD

Yr Alban

Ffôn: 0300 123 7110
Cyfnewid Testun: 18001 0300 123 7110 (ar gyfer pobl sydd â nam ar y clyw neu'r lleferydd)
Iaith Arwyddion Prydeinig: Defnyddiwch y cyswllt SCOTLAND-BSL
E-bost: advicescotland@biglotteryfund.org.uk
Switsfwrdd: 0141 2421400
Cyfeiriad: Pacific House, 70 Wellington Street, Glasgow, G2 6UA

Cymru

Ffôn: 0300 123 0735
Cyfnewid Testun: 18001 plws 0300 123 0735 (ar gyfer pobl sydd â nam ar y clyw neu'r lleferydd)
E-bost: cymru@cronfaloterifawr.org.uk
Cyfeiriad: 10fed Llawr, Tŷ Helmont, Ffordd Churchill, Caerdydd, CF10 2DY
Cyfeiriad: 2il Lawr, Tŷ Ladywell, Y Drenewydd, Powys, SY16 1JB

Grantiau i brosiectau Deyrnas Unedig

Ffôn: 0345 4 10 20 30
Cyfnewid Testun: 18001 plws 0300 123 4567 (ar gyfer pobl sydd â nam ar y clyw neu'r lleferydd)
E-bost: UKPortfolioTeam@biglotteryfund.org.uk
Cyfeiriad: 1 Plough Place, Llundain, EC4A 1DE

Sut ydw i'n cysylltu â chi os bydd gennyf gwestiwn am grant a ddyfarnwyd i mi?

Sut ydw i'n cysylltu â chi os bydd gennyf gwestiwn am grant a ddyfarnwyd i mi?

Cysylltwch â'ch swyddog ariannu gydag unrhyw ymholiad am grant sydd gennych yn barod. Os nad ydych yn gwybod pwy yw eich swyddog ariannu, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion uchod.

Sut ydw i'n cysylltu â chi os bydd gennyf adborth am eich gwasanaeth?

Sut ydw i'n cysylltu â chi os bydd gennyf adborth am eich gwasanaeth?

Rydym yn gwerthfawrogi eich adborth yn fawr. Os oes gennych sylw neu gŵyn am y gwasanaethau a ddarparwn, neu os oes rhywbeth pwysig y credwch y dylem wybod amdano, mawr hoffem glywed oddi wrthych. Anfonwch e-bost atom yn cymru@cronfaloterifawr.org.uk

I roi adborth i ni am ein gwefan, anfonwch e-bost atom yn webmaster@biglotteryfund.org.uk

Sut ydw i'n cysylltu â chi os bydd gennyf gwestiwn am y wasg?

Sut ydw i'n cysylltu â chi os bydd gennyf gwestiwn am y wasg?

Lloegr/Deyrnas Unedig

Ffôn: 020 7211 1888
(tu allan i oriau: 07867 500572)
Email: pressoffice@biglotteryfund.org.uk

Gogledd Iwerddon

Ffôn: 02890 551 432 neu 02890 551 450
(tu allan i oriau: 07580 811 135)

Yr Alban

Ffôn: 0141 242 1458
(tu allan i oriau: 07880 737 157)

Cymru

Ffôn: 029 2067 8236
(tu allan i oriau: 07870 566 867)

Sut ydw i'n gwneud cwyn?

Sut ydw i'n gwneud cwyn?

Yn y Gronfa Loteri Fawr rydym yn ceisio rhoi'r gwasanaeth gorau posib. Er hynny, cydnabyddwn nad yw hyn yn wir bob tro ac y byddwch efallai eisiau gwneud cwyn.

Ni fydd gwneud cwyn yn effeithio ar eich cyfle o dderbyn grant gennym ni yn y dyfodol.

Gweld ein gweithdrefn gwynion yma (PDF 101KB).

Mae gennym ddiddordeb mewn unrhyw sylwadau y dymunwch eu gwneud, felly peidiwch â phoeni p'un a yw eich pryderon yn cyfateb i'r disgrifiad o gŵyn ai beidio.

Rydym yn croesawu ceisiadau hefyd gan aelodau'r cyhoedd sydd â phryderon am gais rydym wedi'i dderbyn neu brosiect rydym wedi'i ariannu.

Gweld ein polisi ar gyfer godi pryder yma.

Gallwch rannu eich pryderon neu gwynion gyda ni ar lafar neu'n ysgrifenedig, a dyma ein manylion cyswllt:

Ffôn: 0300 123 0735

Email: cymru@cronfaloterifawr.org.uk

Cyfeiriad:
Gwasanaeth Cwsmeriaid
Cronfa Loteri Fawr
10fed Llawr, Tŷ Helmont
Ffordd Churchill
Caerdydd
CF10 2DY

Sut ydw i'n hysbysu chi am dwyll?

Sut ydw i'n hysbysu chi am dwyll?

Mae'r Gronfa Loteri Fawr yn ymroddedig i atal a chanfod twyll.

Os ydych yn amau bod rhywun yn dwyn gan neu'n twyllo'r Gronfa Loteri Fawr , helpwch ni i wneud rhywbeth amdano trwy gysylltu â ni.

Ffôn: 0800 496 9991

Cyfeiriad:
Pennaeth Archwilio Mewnol
Cronfa Loteri Fawr
3 Embassy Drive
Edgbaston
Birmingham B15 1TR

Sut ydw i'n cysylltu â chi am unrhyw beth arall?

Sut ydw i'n cysylltu â chi am unrhyw beth arall?

Swyddfa gorfforaethol

1 Plough Place
Llundain
EC4A 1DE

Ffôn: 020 7211 1800 neu 0300 500 5050
Cyfnewid Testun: 18001 plws 020 7211 1800 neu 0300 500 5050 (ar gyfer pobl sydd â nam ar y clyw neu'r lleferydd)
Ffacs: 020 7211 1750