<% localeify(survey, 'question', 'cy') %> Arrow pointing down
A close button Closes an overlaid panel when clicked

Diolch am rannu'ch adborth gyda ni – rydym yn gwerthfawrogi'ch amser. Mae'n flin gennym, cafwyd gwall wrth gofnodi'ch data. Rhowch gynnig arall arni.

Active Plus Communities

Ariannu

Active Plus Communities

Rhaglenni diweddaraf

 • Helpu Teuluoedd sy'n Gweithio

  Prosiectau wedi’u cyd-gynhyrchu gyda theuluoedd sy’n gweithio tra mewn tlodi.

  Ardal
  Cymru
  Yn addas ar gyfer
  Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol
  Maint yr ariannu
  Tua £500,000 i bob prosiect
  Cyfanswm ar gael
  £6 miliwn
  Terfyn amser ymgeisio
  Hanner dydd 15 Mawrth 2018
 • Empowering Young People

  Mae Empowering Young People yn rhaglen grantiau a ddylunnir i gefnogi prosiectau yng Ngogledd Iwerddon sy'n galluogi pobl ifainc 8 i 25 oed i oresgyn yr heriau maent yn eu hwynebu

  Ardal
  Gogledd Iwerddon
  Yn addas ar gyfer
  Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol
  Maint yr ariannu
  £30,000 to £500,000
  Terfyn amser ymgeisio
  31 March 2021
 • Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol Lloegr

  Ffordd gyflym a hwylus o ddod o hyd i grantiau Loteri bach rhwng £300 a £10,000

  Ardal
  Lloegr
  Yn addas ar gyfer
  Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol
  Maint yr ariannu
  £300 to £10,000
  Terfyn amser ymgeisio
  Dim dyddiad cau