Quick menu:

Mae'r wefan hon yn dangos cynnwys sy'n berthnasol i holl wledydd y DU. Newidiwch hyn gan ddefnyddio'r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Grŵp Gwydnwch Cymunedol Cushendall

Daeth cymuned Cushendall ynghyd i benderfynu sut y gallent cymryd camau mewn argyfwng
  • Print

Mae Cushendall, pentref ar arfordir hynod drawiadol Gogledd Antrim, yn ardal sy'n adnabyddus am ei phrydferthwch naturiol. Ond dros y blynyddoedd, mae'r trigolion wedi wynebu heriau ar ffurf stormydd difrifol, eira, llifogydd trwm ac ymchwydd yn y llanw ac, er bod y rhain yn digwydd yn anaml, maent wedi cael effaith fawr ar y gymuned leol.

Y bobl

A hwythau'n ymwybodol bod yna lawer o bobl leol â sgiliau gwerthfawr sy'n fodlon gwirfoddoli mewn argyfwng, daeth Grŵp Gwydnwch Cymunedol Cushendall ynghyd i benderfynu pa gamau y gallent eu cymryd.

“Mae gennym gymuned wych gyda egni gwych a syniadau cydlynol, meddai'r Cadeirydd, Paddy McLaughlin. “Nid ydym yn aros i rywun arall ei wneud, rydym ni'n ei wneud e.”

Ar ôl cwrdd i drafod beth yr oedd ei angen ar y gymuned, penderfynodd y grŵp i greu un cynllun cydlynol a fyddai'n defnyddio sgiliau ac adnoddau lleol yn achos argyfwng. Cynllun, “a grëwyd gan y gymuned dros y gymuned," mae Paddy yn esbonio.

Adnabuwyd generadur gan y grŵp fel darn hanfodol o gyfarpar gan yr oedd toriadau trydan blaenorol wedi gadael trigolion heb wres a golau am ddyddiau.

Y prosiect

Derbyniodd y grŵp grant Arian i Bawb i brynu'r generadur a chynhyrchu eu cynllun argyfwng fel llyfryn i'w ddosbarthu i drigolion lleol. Mae'r llyfryn yn amlinellu'r risgiau y maent yn eu hwynebu fel cymuned, beth i'w wneud mewn argyfwng a phwy i gysylltu â nhw.

Mae gwybodaeth ymarferol yn y cynllun yn cynnwys popeth o gosod bagiau tywod i flancedi a gwelyau ac mae'r holl weithgareddau wedi'u cydlynu'n agos â gwasanaethau brys Gogledd Iwerddon.

Ar gyfer Paddy a chymuned wledig Cushendall, mae'r cynllun argyfwng yn darparu cysur yn lle teimlo, fel yr oeddent ar un adeg, yn agored i niwed ac yn arunig. “Mae'n rhoi sicrhad i bobl fregus mewn adeg o angen y bydd cymorth ar gael nes bod y gwasanaethau brys yn cyrraedd."

ADBORTH