Quick menu:

Mae'r wefan hon yn dangos cynnwys sy'n berthnasol i holl wledydd y DU. Newidiwch hyn gan ddefnyddio'r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Stori Ellen

Mae Ellen yn gwirfoddoli yng nghaffi Centrepoint, both cymunedol sy'n dod â phobl o bob cefndir a diwylliannau ynghyd
  • Print

“Rwyf wedi byw yn Gowkthrapple ers 25 mlynedd ac yn ystod yr amser hwnnw wedi gweld sut mae'r ardal wedi newid. Yn y gorffennol mae wedi cael ei phroblemau gyda phobl yn gadael, ond erbyn hyn mae pobl yn aros ac yn magu plant. Mae Centrepoint wrth wraidd hyn i gyd. Ers agor, mae wedi dod â phobl o bob cefndir a diwylliant at ei gilydd. Nawr, yr unig reswm pam mae'r tai'n wag yw bod pobl yn dod yma bob dydd!

“Rwy'n gwirfoddoli yn y caffi yn Centrepoint tri diwrnod yr wythnos ac yn hoffi medru siarad â'r cwsmeriaid yn fawr. Rwyf hefyd wedi cwblhau cyrsiau hyfforddi sydd wedi rhoi sgiliau newydd i mi. Yn ddiweddar gofynnwyd i mi roi araith ym Mhrifysgol Gorllewin Yr Alban am fy mhrofiad o wirfoddoli. Yn ei dro rhoddodd hynny'r hyder i mi ymgeisio i astudio Addysg Gymunedol.

“Mae gwirfoddoli wedi bod yn werthfawr tu hwnt i mi. Dechreuodd fy nghyfranogiad yn 2009 pan es i'n aelod o Grŵp Llywio Pobl Garrion. Roedd chwe ohonom ni ar y pryd ac ers hynny rydym wedi tyfu i aelodaeth o 29 o wirfoddolwyr, erbyn hyn y grŵp GOLD ydym ni. Cymerais ran yn fuan ar ôl i mi dderbyn cystodaeth fy nau o wyrion. Helpodd fod yn rhan o'r grŵp i mi ddod allan o fy nghragen a galluogodd i mi chwarae rhan fach wrth wella cyfleusterau ar gyfer fy nheulu a'r gymuned leol.

“Mae Centrepoint yn rhan enfawr o fy mywyd ac mae wedi rhoi cyfleoedd i mi nad oeddwn yn credu eu bod yn bosib. fel fi, mae fy wyrion yma hefyd y rhan fwyaf o'r diwrnodau, yn elwa o ystod o weithgareddau ieuenctid. Ni allaf ddychmygu sut le byddai heb y ganolfan nawr."

Agorodd Centrepoint yn 2011, wedi'i ariannu'n rhannol gyda dyfarniad o £835,000 gan ein cronfa Growing Community Assets. Mae'r Both Cymunedol yn cael ei redeg gan Gydweithfa Tai Cymunedol Garrion. Mae'r ganolfan yn cynnwys caffi cymunedol, siop, ystafelloedd cyfarfod, swyddfeydd wedi'u rhannu ac ystafelloedd amlbwrpas ar gyfer clybiau a gweithgareddau.

ADBORTH