Quick menu:

Northern Ireland localisation bar

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Canolfan Menter a Threftadaeth Gymunedol Glyn Wylfa

Ymgyrchodd pobl leol i achub Tŷ Glyn Wylfa rhag cael ei ddymchwel a'i droi'n fenter gymdeithasol ffyniannus.
  • Print

Y bobl

Mae Glyn Wylfa, a adeiladwyd yn wreiddiol ym 1899, wedi gweld sawl trawsnewidiad, o fod yn gartref yn yr oes Fictoraidd i swyddfeydd y cyngor i adeilad adfeiliedig a oedd ar fin cael ei fwrw i lawr a'i werthu i ddatblygwyr.  Bryd hynny dechreuodd grŵp ymroddedig o drigolion Y Waun ymgyrch i amddiffyn y darn o dreftadaeth leol ryfeddol a dod â bywyd newydd i'r cymuned.

Mae Brian Colley, cyn-reolwr gyfarwyddwr sydd wedi lled-ymddeol, yn un o'r trigolion a gamodd i'r adwy i gynnig ei arbenigedd.

“Roedd yr adeilad mewn cyflwr truenus gyda'r holl ffenestri wedi'u torri a'r glaw yn treiddio," meddai Brian. "Roedd lladron wedi cymryd popeth ac roedd wedi'i ordyfu'n llwyr."

Gyda llawer o gefnogaeth leol, yn y pen draw darbwyllodd y grŵp berchnogion y safle, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, i ganiatáu i'r gymuned redeg yr adeilad fel menter gymdeithasol.

Y prosiect

Sicrhaodd yr ymgyrchwyr ariannu gan y rhaglen Trosglwyddo Asedau Cymunedol, cynllun a redir mewn partneriaeth rhwng y Gronfa Loteri Fawr a Llywodraeth Cymru - i drosglwyddo asedau sy'n eiddo i awdurdodau lleol i ddwylo'r gymuned.

“Dyna oedd adeg o orfoledd mawr i bawb a oedd yn cymryd rhan,” esboniodd Brian. “Mae'n bartneriaeth anhygoel.”

Heddiw mae'r fenter yn ffynnu; gan greu swyddi lleol a darparu caffi, canolfan gwybodaeth i ymwelwyr a swyddfeydd i'w rhentu i'r gymuned.

 “Mae'r gymuned yn hoff iawn o'r cyfleuster - roedd gennym 35,000 o ymwelwyr y llynedd,” meddai Brian. “Mae'n foth arbennig o dda sydd wedi adeiladu perthnasoedd newydd a chreu cyfeillgarwch newydd.”

ADBORTH