Quick menu:

Mae’r wefan hon yn dangos cynnwys Cymru a DU yn unig. Newidiwch hyn trwy ddefnyddio’r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Sefydliad Iechyd Meddwl

Mudiad sy’n ymgyrchu dros iechyd meddwl da i bawb
  • Print

Ynghylch y Sefydliad Iechyd Meddwl Llun o Doris, aelod o un o’r grwpiau yn y prosiect Standing Together

Mae'r Sefydliad Iechyd Meddwl yn ymgyrchu dros iechyd meddwl da, gan anelu at fynd i'r afael â phroblemau iechyd meddwl o'r gwreiddyn.

Eu grant gan y Loteri Genedlaethol

Dyfarnwyd ychydig dros £290,000 i'r Sefydliad Iechyd Meddwl ar gyfer y prosiect Standing Together, sy'n anelu at wella iechyd a lles meddyliol pobl hŷn.

Mae'r prosiect yn rhedeg grwpiau cefnogi wythnosol i bobl sydd wedi ymddeol neu'n byw mewn tai gofal manwl, gan helpu nhw i adeiladu perthnasoedd, rhannu profiadau a chefnogi ei gilydd.

“Rwy'n credu nad yw pobl wedi'u harfer â chlywed y cwestiwn 'Sut ydych chi?'”

Unigedd yw un o'r prif broblemau y mae pobl hŷn yn eu hwynebu, a gall cael effaith negyddol ddifrifol ar eu hiechyd meddwl.

Mae Candy Worf yn rhedeg grwpiau mewn cartrefi preswyl fel rhan o'r prosiect Standing Together. Yn aml mae hi'n gweld diffyg cymuned yn y cartrefi hyn.

“Mae 'na lolfa... ond fel arfer dydyn nhw ddim yn cael eu defnyddio.

“Mae pobl yn symud i mewn i fflat ac nid oes adnoddau bob amser i fynd â phobl i ymweld â'u cymdogion neu i fod yn rhan o unrhyw fath o gymuned fywiog.”

Mae pob grŵp yn unigryw - mae'r aelodau'n dewis yr enw, yn siapio'r hunaniaeth ac yn penderfynu pa weithgareddau yr hoffent eu gwneud.

Mae'r grwpiau'n helpu adeiladu cymuned, gan annog pobl i ffurfio perthnasoedd newydd a chreu diwylliant lle gallant cefnogi a gofalu am ei gilydd.

“Un peth a wnawn … yw ymarfer llinyn. Rydym yn cael grwpiau i eistedd i lawr ac, os oes gan bobl ddiddordeb mewn cyffredin maen nhw'n cymryd darn o linyn ac yn eistedd mewn gwe.

“Fel arall bydden nhw ddim yn sylweddoli bob y cysylltiadau'n bodoli.”

Mae gweithgareddau fel hyn yn rhoi'r offer a sgiliau i bobl rannu eu meddyliau a gofalu am eu hiechyd meddwl eu hunain.

Mae Doris Scott yn aelod o'r Rotherhithe Babes, un o'r grwpiau sy'n cael ei redeg trwy'r prosiect.

“Mae angen ffrindiau; mae'n fywyd unig heb unrhyw ffrindiau. Rydym i gyd yn cadw llygad ar ein gilydd."

Mwy o wybodaeth

Gwefan Sefydliad Iechyd Meddwl

ADBORTH