Quick menu:

Mae’r wefan hon yn dangos cynnwys Cymru a DU yn unig. Newidiwch hyn trwy ddefnyddio’r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Stori Steph

Sut yr helpodd y prosiect Sgiliau Bywyd i Ofalwyr i riant-ofalwr Steph adennill ei hyder.
  • Print

Dyma Steph, mam i ddau o blant, adrodd am heriau magu ei dau fab awtistig a sut helpodd prosiect Sgiliau Bywyd i Ofalwyr Canolfan Gofalwyr Abertawe i ddod â chwa o awyr iach yn ôl i'w bywyd.

“Maen nhw'n wahanol iawn o ran eu personoliaethau, mae un yn fwy deallusol a'r llall yn fwy corfforol ond gall y ddau ohonynt ddangos ymddygiad heriol a phrofi anawsterau cymdeithasol. Gall methu â medru cyfathrebu eu teimladau olygu eu bod yn dangos ymddygiad aflonyddgar, ymosodedd a rhwystredigaeth. Mae llawer o heriau yn fy rôl fel gofalwr, ond y fersiwn byr yw cadw'r bechgyn yn brysur, yn hapus ac yn ddiogel. Os nad ydynt yn brysur, mae hynny'n wahoddiad agored i ymddygiad heriol.

“Roeddwn yn arfer teimlo bod popeth yn frwydr - roeddwn yn berson eithaf blin mewn gwirionedd. Roeddwn yn rhy brysur yn ceisio trefnu pethau i bawb arall a rhois daw ar fy anghenion fy hun. Yna gwelais daflen ar gyfer cwrs cymorth cyntaf a gynigiwyd gan Ganolfan Gofalwyr Abertawe a sylweddolais na fyddwn yn gwybod beth i’w wneud os digwyddodd rywbeth gwael iawn.

“Cofrestrais am hynny ac agorodd y drysau i gyfleoedd eraill. Pan oeddwn yn y ganolfan gofalwyr yn derbyn y cymorth gwelais boster ar gyfer y rhaglen Sgiliau Bywyd. Nad oeddwn wedi gwneud unrhyw fath o hyfforddiant ers tro ac felly roeddwn yn eithaf nerfus ac wedi fy herio'n gymdeithasol braidd, roeddwn wedi bod yn unig iawn.

Ddes i dderbyn y ffordd yr oedd bywyd wedi troi allan - gallaf weld bellach nad oes angen iddo fod fel hynny. Mae’r prosiect wedi gwneud i mi deimlo’n well mewn cynifer o ffyrdd ac wedi rhoi cyfle i mi roi cynnig ar bethau newydd - mae wedi fy rhoi i yn ôl i fy hun. Rwyf wedi ailgydio yn fy hun fel person yn fy rhinwedd fy hun, sy’n anodd gwneud pan ydych yn ofalwr gan eich bod yn rhoi anghenion rhywun o flaen eich anghenion eich hun.”

Mae Steph, sy'n anelu hefyd at astudio ar gyfer gradd mewn seicoleg, yn croesawu'r ffordd y mae arian Loteri'n cael ei wario ar brosiectau fel yr un a redir gan Ganolfan Gofalwyr Abertawe.

 “Pam mae unrhyw un yn prynu tocyn loteri yn y lle cyntaf? Maen nhw'n prynu ychydig bach o obaith ar gyfer eu hunain. Mae'r prosiect hwn yn rhoi'r un fath o obaith yn ôl i bobl sydd wedi gohirio eu gobeithion a'u dyheadau eu hunain i ganolbwyntio ar rai rhywun arall."

Cefnogwyd Sgiliau Bywyd Gofalwyr Canolfan Gofalwyr Abertawe gyda grant o £369,500 yn 2010 gan y Gronfa Loteri Fawr a Chyllid Cymdeithasol Ewropeaidd - wedi'i ddosbarthu trwy Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru.

ADBORTH