Quick menu:

Mae'r wefan hon yn dangos cynnwys sy'n berthnasol i holl wledydd y DU. Newidiwch hyn gan ddefnyddio'r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Tenovus

Canu'n gefn i gleifion canser
  • Print

Ffeithiau allweddolTenovus Sing for Life Choir

Ardal: Cymru

Derbynnydd y grant: Tenovus

Prosiect: Côr Sing With Us Tenovus ar gyfer eich cymuned

Rhaglen: Llawn BYWYD

Dyddiad y dyfarniad: Ionawr 2011

Swm a ddyfarnwyd: £982,637

Mae'r côr yn rhoi ei galon i mewn i ganu'r gân glasurol gan Bill Withers, Lean on Me.

Wrth edrych arnynt a gwrando ar eu lleisiau, byddech chi'n meddwl bod eu dyfodol yn llawn gobaith.

Ac mae hynny'n wir i lawer diolch i'r sesiynau canu wythnosol, ond pan glywch fod aelodau wedi dioddef o, neu'n dal i frwydro yn erbyn canser, mae'r geiriau i Lean on Me yn arbennig o emosiynol.

Canu Lean on Me - mae fel bod pob gair a nodyn yn donig yn erbyn y clefyd ofnadwy, sydd wedi gadael rhai aelodau gyda salwch terfynol.

Fel llawer ohonom ni, roeddent wedi rhoi'r syniad arswydus o'r fath brognosis i gefn ei meddwl, gan obeithio na fyddai byth yn digwydd.

Ond yn wyneb y realiti hwn, mae llawer o aelodau wedi darganfod cryfder newydd trwy ganu yng nghorau 'Sing for Life' yr elusen ganser, Tenovus.

“Nid wyf byth wedi edrych yn ôl," meddai Angela Davies, sy'n soprano. “Mae'r côr wedi rhoi rheswm arall i fyw i mi. Mae gennyf deulu ond mae gennyf deulu Tenovus hefyd. Pobl hyfryd, hyfryd iawn yw nhw sy'n gwybod beth y mae'n ei olygu i golli rhywbeth neu ei brofi eu hunain.

“Mae wedi rhoi rhywbeth i mi ei fwynhau eto ac rwyf wedi dechrau ymfalchïo yn y ffordd yr ydw i'n edrych eto. Mae'r hen Angela wedi dod yn ôl eto - yr hen Angela radlon, nid y gragen o berson a oedd yn eistedd yn y tŷ, yn aros i farw.”

Roedd yr elusen ganser Tenovus yn un o 30 grŵp o Gymru a rannodd £20 miliwn gan raglen Llawn BYWYD y Gronfa Loteri Fawr sydd â'r nod o wella bywydau pobl hŷn. Bydd grant o bron £1 miliwn yn galluogi Tenovus i sefydlu 15 côr Sing for Life newydd ar gyfer cleifion canser dros eu 50 oed, eu teuluoedd, eu gofalwyr a'u cyfeillion a'r rhai sydd mewn profedigaeth o ganlyniad i'r clefyd ar draws Cymru.

ADBORTH