Quick menu:

Mae'r wefan hon yn dangos cynnwys sy'n berthnasol i holl wledydd y DU. Newidiwch hyn gan ddefnyddio'r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Voice of Young People in Care

Mudiad sy'n gwella bywydau plant a phobl ifainc mewn gofal
  • Print

Ynghylch Voice of Young People in CareLlun o Andrea, a gefnogwyd gan y mudiad Voice of Young People in Care

Mae Voice of Young People in Care (VOYPIC) yn fudiad sy'n gweithredu ar draws Gogledd Iwerddon i wella bywydau plant a phobl ifainc mewn gofal.

Eu grant gan y Loteri Genedlaethol

Dyfarnwyd ychydig dros £590,000 i gefnogi plant a phobl ifainc mewn gofal, gadawyr gofal a theuluoedd maeth ar draws Gogledd Iwerddon.

Bydd y prosiect yn adeiladu sgiliau a hyder y bobl ifainc, helpu nhw i ymwneud â'r penderfyniadau ynghylch eu gofal, a rhannu eu barn er mwyn siapio systemau gofal yn y dyfodol. Byddant hefyd yn cynhyrchu adnodd ar gyfer ysgolion ar bobl ifainc mewn gofal.

“Bydd y prosiect newydd yn gwneud gwahaniaeth mawr iawn.”

Roedd Andrea Glenn yn bum mlwydd oed pan gafodd ei gwahanu oddi wrth ei rhieni, brodyr a chwiorydd, a dywedwyd wrthi ei bod hi'n mynd i aros gyda theulu arall am bythefnos.

Aeth dwy wythnos yn ddwy flynedd, a bu'n byw mewn 12 cartref gwahanol yn ystod y 15 mlynedd nesaf.

Pan oedd Andrea yn yr ysgol uwchradd, aeth hi ar gyrsiau gyda VOYPIC, a'i chefnogodd hi a'i helpodd i gwrdd â phobl ifainc eraill mewn gofal.

Dros y blynyddoedd diwethaf mae eu cefnogaeth wedi'i helpu i fyw'n annibynnol, ac erbyn hyn mae hi'n defnyddio ei phrofiadau i helpu plant iau sydd mewn gofal.

“Roeddwn yn hoffi sut mae VOYPIC yn ceisio gwneud gwahaniaeth ac roedd yn gyfle da i gwrdd â phobl ifainc eraill mewn gofal. Erbyn hyn mae gennyf lu o ffrindiau sy'n deall fy sefyllfa, a dwi wedi mynd o fod yn swil i siarad am fy mhrofiadau o flaen 2,000 o bobl mewn digwyddiadau."

Meddai Andrea: “Bydd y prosiect newydd yn gwneud gwahaniaeth mawr iawn. Byddai'r adnodd i ysgolion wedi bod yn dda petai wedi bod yn fy ysgolion i, achos nad oedd athrawon a disgyblion yn deall nac yn gwybod beth i'w ddweud wrthyf.

“Rwyf eisiau dyfodol gwell i bobl ifainc mewn gofal ac rwyf eisiau iddynt wybod y gallant gyflawni'r pethau sy'n bwysig iddynt yn yr un modd yn union â phawb arall.”

Mwy o wybodaeth

Gwefan VOYPIC

ADBORTH