Quick menu:

Mae'r wefan hon yn dangos cynnwys sy'n berthnasol i holl wledydd y DU. Newidiwch hyn gan ddefnyddio'r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Dewch i Ddathlu

Pryd oedd y tro diwethaf i’ch cymuned ddod ynghyd i ddathlu?
  • Print

Dewch i Ddathlu Lloegr

Darllen mwy am y gronfa Dewch i ddathlu os ydych wedi’ch lleoli yn Lloegr

Ymgeisiwch i Dewch i ddathlu Lloegr

Dewch i Ddathlu G Iwerddon

Darllen mwy am y gronfa Dewch i ddathlu os ydych wedi’ch lleoli yn Gogledd Iwerddon

Ymgeisiwch i Dewch i ddathlu Gogledd Iwerddon

Dewch i Ddathlu Yr Alban

Darllen mwy am y gronfa Dewch i ddathlu os ydych wedi’ch lleoli yn Yr Alban

Ymgeisiwch i Dewch i ddathlu Yr Alban

Dewch i Ddathlu Cymru

Darllen mwy am y gronfa Dewch i ddathlu os ydych wedi’ch lleoli yng Nghymru

Ymgeisiwch i Dewch i Ddathlu Cymru

Petai cyfle gennych, beth fyddech chi’n ei ddathlu yn eich cymuned?

Gallai fod yn ben-blwydd y Frenhines yn 90 oed, arwr cymunedol neu rywbeth o hanes eich cymuned leol.Efallai yr hoffech chi ddod i adnabod eich cymdogion yn well, a dathliad fyddai’r ffordd i’w wneud.

Cadwch lygad ar ein gwefan o fis Gorffennaf ymlaen, dilynwch ni ar Twitter a Facebook a’r hashtag #Dewchiddathlu

Gallwch gofrestru ar gyfer ein e-fwletin i dderbyn y newyddion diweddaraf gan y Gronfa Loteri Fawr.

 

 

Oes syniad gennych? Dewch i ddathlu.

 

 

ADBORTH