Quick menu:

Mae'r wefan hon yn dangos cynnwys sy'n berthnasol i holl wledydd y DU. Newidiwch hyn gan ddefnyddio'r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Porwr ariannu

Defnyddiwch y porwr ariannu i adnabod y rhaglen ariannu mwyaf addas ar gyfer eich prosiect

Bydd yr adran hon yn eich helpu i ddewis y rhaglen grantiau iawn ar gyfer eich prosiect ac yn eich arwain chi trwy'r broses ymgeisio. Dyfarnwn grantiau rhwng £300 a £500,000 i fudiadau sy'n amrywio o grwpiau bach lleol i elusennau cenedlaethol mawr.

Defnyddiwch yr hidlyddion neu dewiswch 'Dod o hyd i ariannu' i weld yr holl ariannu sydd ar gael.

  • Print

Apply to Awards for All Northern Ireland

Terfyn amser ymgeisio: Ongoing

Awards for All Northern Ireland

Giving groups a quick and easy way to get small Lottery grants of between £500 and £10,000

Ardal:
Gogledd Iwerddon
Math o fudiad:
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol
Mudiad sector cyhoeddus
Maint yr ariannu:
£500 - £10,000

Apply to Empowering Young People

Terfyn amser ymgeisio: 31 March 2021

Empowering young people

Ardal:
Gogledd Iwerddon
Math o fudiad:
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol
Maint yr ariannu:
£30,000 - £500,000

Apply to People and Communities

Terfyn amser ymgeisio: Ongoing

""

Supporting positive change in the community

Ardal:
Gogledd Iwerddon
Maint yr ariannu:
£30,000 - £500,000
Cyfanswm ar gael:
£57 million

Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol

Terfyn amser ymgeisio: Dim dyddiad cau

Ffordd gyflym a hwylus o ddod o hyd i grantiau Loteri bach rhwng £300 a £10,000

Ardal:
Cymru
Math o fudiad:
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol
Maint yr ariannu:
£300 - £10,000

Arianwyr Loteri eraill

Terfyn amser ymgeisio: Gweler gwefan pob ariannwr am fanylion pellach

Os nad yw unrhyw un o raglenni cyfredol y Gronfa Loteri Fawr yn addas ar gyfer eich prosiect, efallai bydd modd i'r arianwyr Loteri eraill hyn ddarparu cymorth

Ardal:
DU gyfan
Math o fudiad:
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol
Mudiad sector cyhoeddus
Mudiad sector preifat

Community Assets

Terfyn amser ymgeisio: Ongoing

Ardal:
Yr Alban
Math o fudiad:
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol
Maint yr ariannu:
£10,000 - £1 million

Forces in Mind

Terfyn amser ymgeisio: Gweld manylion y rhaglen

Yn cefnogi lles seicolegol cyn-filwyr a'u teuluoedd, a'u helpu i symud yn llwyddiannus i fywyd fel sifiliaid

Ardal:
DU gyfan
ADBORTH