Quick menu:

Mae’r wefan hon yn dangos cynnwys Cymru a DU yn unig. Newidiwch hyn trwy ddefnyddio’r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Porwr ariannu

Defnyddiwch y porwr ariannu i adnabod y rhaglen ariannu mwyaf addas ar gyfer eich prosiect

Bydd yr adran hon yn eich helpu i ddewis y rhaglen grantiau iawn ar gyfer eich prosiect ac yn eich arwain chi trwy'r broses ymgeisio. Dyfarnwn grantiau rhwng £300 a £500,000 i fudiadau sy'n amrywio o grwpiau bach lleol i elusennau cenedlaethol mawr.

Defnyddiwch yr hidlyddion neu dewiswch 'Dod o hyd i ariannu' i weld yr holl ariannu sydd ar gael.

  • Print

Cadw Ysbryd 2012 yn Fyw

Terfyn amser ymgeisio: 05/09/2013

Yn parhau ag effaith gadarnhaol Gemau Llundain 2012

Ardal:
DU gyfan
Maint yr ariannu:
£200,000 - £1.5 miliwn

Camau Cynaliadwy

Terfyn amser ymgeisio: Gweld manylion y rhaglen

Ardal:
Cymru
Maint yr ariannu:
Un dyfarniad o hyd at £620,000
Cyfanswm ar gael:
£620,000

Cancer Care Wales

Terfyn amser ymgeisio: This programme is now closed

Funding for projects that assist and support people living with cancer

Ardal:
Cymru
Cyfanswm ar gael:
£9.7 million

Creu Eich Lle

Terfyn amser ymgeisio: 31/03/2016

Mae Creu Eich Lle'n galluogi cymunedau i wella'u hamgylchedd naturiol lleol. Rydym eisiau i gymunedau benderfynu sut i gadw a/neu wella'u hamgylchedd naturiol lleol mewn ffordd sy'n gwneud gwir wahaniaeth iddynt ac yn diwallu anghenion cenedlaethau'r dyfodol.

Ardal:
Cymru
Maint yr ariannu:
£500,000 - £2,000,000
Cyfanswm ar gael:
£8.8 miliwn

Cronfa'r Miliynydd Tawel

Terfyn amser ymgeisio: Gweld manylion y rhaglen

Rhaglen grantiau bach gydag effaith fawr

Ardal:
DU gyfan
Maint yr ariannu:
£300 - £10,000
Cyfanswm ar gael:
£1 miliwn

Dewch i ddathlu

Terfyn amser ymgeisio: hanner dydd, Dydd Gwener 21 Hydref 2016

Ardal:
Cymru
Math o fudiad:
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol
Maint yr ariannu:
£250 - £2,000
ADBORTH