Quick menu:

Northern Ireland localisation bar

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Porwr ariannu

Defnyddiwch y porwr ariannu i adnabod y rhaglen ariannu mwyaf addas ar gyfer eich prosiect

Bydd yr adran hon yn eich helpu i ddewis y rhaglen grantiau iawn ar gyfer eich prosiect ac yn eich arwain chi trwy'r broses ymgeisio. Dyfarnwn grantiau rhwng £300 a £500,000 i fudiadau sy'n amrywio o grwpiau bach lleol i elusennau cenedlaethol mawr.

Defnyddiwch yr hidlyddion neu dewiswch 'Dod o hyd i ariannu' i weld yr holl ariannu sydd ar gael.

  • Print

Dyfodol Gwell

Terfyn amser ymgeisio: Gweld manylion y rhaglen

Mae pob plentyn yn haeddu'r dechrau gorau posib mewn bywyd

Ardal:
DU gyfan
Math o fudiad:
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol
Cyfanswm ar gael:
£26 miliwn

Energy Efficient Venues

Terfyn amser ymgeisio: This programme is now closed

Improving energy efficiency in community venues across Northern Ireland

Ardal:
Gogledd Iwerddon
Maint yr ariannu:
£2000 - £50,000

Eu Gorffennol Eich Dyfodol

Terfyn amser ymgeisio: Gweld manylion y rhaglen

Yn coffáu 60 mlynedd ers y digwyddiadau a arweiniai at ddiwedd yr Ail Ryfel Byd

Ardal:
DU gyfan
Cyfanswm ar gael:
£10 miliwn

Grantiau Bach Rhyngwladol

Terfyn amser ymgeisio: Gweld manylion y rhaglen

helpu cymunedau difreintiedig ledled y byd

Ardal:
DU gyfan
Maint yr ariannu:
hyd at £10,000
ADBORTH