Quick menu:

Mae’r wefan hon yn dangos cynnwys Cymru a DU yn unig. Newidiwch hyn trwy ddefnyddio’r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Porwr ariannu

Defnyddiwch y porwr ariannu i adnabod y rhaglen ariannu mwyaf addas ar gyfer eich prosiect

Bydd yr adran hon yn eich helpu i ddewis y rhaglen grantiau iawn ar gyfer eich prosiect ac yn eich arwain chi trwy'r broses ymgeisio. Dyfarnwn grantiau rhwng £300 a £500,000 i fudiadau sy'n amrywio o grwpiau bach lleol i elusennau cenedlaethol mawr.

Defnyddiwch yr hidlyddion neu dewiswch 'Dod o hyd i ariannu' i weld yr holl ariannu sydd ar gael.

  • Print

Digitisation

Terfyn amser ymgeisio: This programme is now closed

Providing funding to make learning materials available, free of charge, on the Internet

Ardal:
DU gyfan
Cyfanswm ar gael:
£50 Million

Dyfodol Disglair

Terfyn amser ymgeisio: Gweld manylion y rhaglen

Mam gyda phlentyn ifanc

Adeiladu gwydnwch emosiynol rhieni ifanc a phobl anabl ifanc er mwyn iddynt reoli newidiadau allweddol yn eu bywydau

Ardal:
Cymru
Maint yr ariannu:
£200,000 - £1 miliwn

Dyfodol Gwell

Terfyn amser ymgeisio: Gweld manylion y rhaglen

Mae pob plentyn yn haeddu'r dechrau gorau posib mewn bywyd

Ardal:
DU gyfan
Math o fudiad:
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol
Cyfanswm ar gael:
£26 miliwn

Eu Gorffennol Eich Dyfodol

Terfyn amser ymgeisio: Gweld manylion y rhaglen

Yn coffáu 60 mlynedd ers y digwyddiadau a arweiniai at ddiwedd yr Ail Ryfel Byd

Ardal:
DU gyfan
Cyfanswm ar gael:
£10 miliwn

Gafael mewn Grant

Terfyn amser ymgeisio: Mae'r rhaglen hon wedi cau bellach

Mae'r Gronfa Loteri Fawr yn gweithio gyda'r North Wales Chronicle a'r North Wales Pioneer i ddyfarnu gwerth hyd at £25,000 o grantiau i grwpiau cymunedol.

Ardal:
Cymru
Math o fudiad:
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol
Maint yr ariannu:
£500 - £5,000
Cyfanswm ar gael:
£25,000
ADBORTH