Quick menu:

Scotland localisation bar

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Porwr ariannu

Defnyddiwch y porwr ariannu i adnabod y rhaglen ariannu mwyaf addas ar gyfer eich prosiect

Bydd yr adran hon yn eich helpu i ddewis y rhaglen grantiau iawn ar gyfer eich prosiect ac yn eich arwain chi trwy'r broses ymgeisio. Dyfarnwn grantiau rhwng £300 a £500,000 i fudiadau sy'n amrywio o grwpiau bach lleol i elusennau cenedlaethol mawr.

Defnyddiwch yr hidlyddion neu dewiswch 'Dod o hyd i ariannu' i weld yr holl ariannu sydd ar gael.

  • Print

Palliative Care Scotland

Terfyn amser ymgeisio: This programme is now closed

Providing palliative care and support for children and adults with cancer

Ardal:
Yr Alban
Cyfanswm ar gael:
£5.4 Million

Pentref SOS

Terfyn amser ymgeisio: Gweld manylion y rhaglen

Gallai eich partner busnes newydd fod reit drws nesaf

Ardal:
DU gyfan
Math o fudiad:
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol
Maint yr ariannu:
£10,000 - £50,000
Cyfanswm ar gael:
£4 miliwn

Primetime

Terfyn amser ymgeisio: This programme is now closed

Ardal:
Yr Alban
Cyfanswm ar gael:
£3 million

Rhaglen Ymchwil

Terfyn amser ymgeisio: Gweld manylion y rhaglen

Ardal:
DU gyfan
Math o fudiad:
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol
Maint yr ariannu:
£10,000 - £500,000
Cyfanswm ar gael:
Hyd at £29.5 miliwn

Scottish Land Fund (2001)

Terfyn amser ymgeisio: This programme is now closed

Scottish Land Fund

Supporting rural communities to acquire, manage and develop rural land.

Ardal:
Yr Alban
Math o fudiad:
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol
Cyfanswm ar gael:
£15 million

Sgiliau Sylfaenol Ar-lein

Terfyn amser ymgeisio: Gweld manylion y rhaglen

Sgiliau digidol ar gyfer y bobl a'r cymunedau mwyaf anghenus

Ardal:
DU gyfan
Math o fudiad:
Mudiad sector cyhoeddus
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol
Mudiad sector preifat
Maint yr ariannu:
£5 miliwn - £15 miliwn
Cyfanswm ar gael:
£15 miliwn

Strategol Rhyngwladol

Terfyn amser ymgeisio: Gweld manylion y rhaglen

Yn helpu cymunedau difreintiedig ledled y byd

Ardal:
DU gyfan
Maint yr ariannu:
£1 miliwn - £5 miliwn
Cyfanswm ar gael:
£30 miliwn
ADBORTH