Quick menu:

Mae'r wefan hon yn dangos cynnwys sy'n berthnasol i holl wledydd y DU. Newidiwch hyn gan ddefnyddio'r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Porwr ariannu

Defnyddiwch y porwr ariannu i adnabod y rhaglen ariannu mwyaf addas ar gyfer eich prosiect

Bydd yr adran hon yn eich helpu i ddewis y rhaglen grantiau iawn ar gyfer eich prosiect ac yn eich arwain chi trwy'r broses ymgeisio. Dyfarnwn grantiau rhwng £300 a £500,000 i fudiadau sy'n amrywio o grwpiau bach lleol i elusennau cenedlaethol mawr.

Defnyddiwch yr hidlyddion neu dewiswch 'Dod o hyd i ariannu' i weld yr holl ariannu sydd ar gael.

  • Print

Delivering Financial Inclusion

Terfyn amser ymgeisio: This programme is closed to applications

Delivering Financial Inclusion

We’re matching funds from the European Social Fund, one of the European Structural Fund's programmes, for services across Scotland to tackle poverty and promote social inclusion.

Ardal:
Yr Alban
Cyfanswm ar gael:
£16.3 million

Dewch i ddathlu

Terfyn amser ymgeisio: hanner dydd, Dydd Gwener 21 Hydref 2016

Ardal:
Cymru
Math o fudiad:
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol
Maint yr ariannu:
£250 - £2,000

Digitisation

Terfyn amser ymgeisio: This programme is now closed

Providing funding to make learning materials available, free of charge, on the Internet

Ardal:
DU gyfan
Cyfanswm ar gael:
£50 Million

Dyfodol Disglair

Terfyn amser ymgeisio: Gweld manylion y rhaglen

Mam gyda phlentyn ifanc

Adeiladu gwydnwch emosiynol rhieni ifanc a phobl anabl ifanc er mwyn iddynt reoli newidiadau allweddol yn eu bywydau

Ardal:
Cymru
Maint yr ariannu:
£200,000 - £1 miliwn

Dyfodol Gwell

Terfyn amser ymgeisio: Gweld manylion y rhaglen

Mae pob plentyn yn haeddu'r dechrau gorau posib mewn bywyd

Ardal:
DU gyfan
Math o fudiad:
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol
Cyfanswm ar gael:
£26 miliwn

Dynamic Inclusive Communities

Terfyn amser ymgeisio: This programme is now closed

Ardal:
Yr Alban
Maint yr ariannu:
£10,000 - £1 million
Cyfanswm ar gael:
£20 million
ADBORTH