Quick menu:

England localisation bar

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Porwr ariannu

Defnyddiwch y porwr ariannu i adnabod y rhaglen ariannu mwyaf addas ar gyfer eich prosiect

Bydd yr adran hon yn eich helpu i ddewis y rhaglen grantiau iawn ar gyfer eich prosiect ac yn eich arwain chi trwy'r broses ymgeisio. Dyfarnwn grantiau rhwng £300 a £500,000 i fudiadau sy'n amrywio o grwpiau bach lleol i elusennau cenedlaethol mawr.

Defnyddiwch yr hidlyddion neu dewiswch 'Dod o hyd i ariannu' i weld yr holl ariannu sydd ar gael.

  • Print

Playful Ideas

Terfyn amser ymgeisio: This programme is now closed

Ardal:
Lloegr
Math o fudiad:
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol
Maint yr ariannu:
£10,000 - £250,000
Cyfanswm ar gael:
£16 million

Reaching Communities Buildings

Terfyn amser ymgeisio: 31/01/2017

Funding land and buildings projects that help people and communities most in need

Ardal:
Lloegr
Math o fudiad:
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol
Mudiad sector cyhoeddus
Maint yr ariannu:
See programme details
Cyfanswm ar gael:
Around £40 million awarded to date

Reaching Communities England

Terfyn amser ymgeisio: 15/01/2018

Funding projects that help people and communities most in need

Ardal:
Lloegr
Math o fudiad:
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol
Maint yr ariannu:
See programme details
Cyfanswm ar gael:
£160m this financial year

Rhaglen Ymchwil

Terfyn amser ymgeisio: Gweld manylion y rhaglen

Ardal:
DU gyfan
Math o fudiad:
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol
Maint yr ariannu:
£10,000 - £500,000
Cyfanswm ar gael:
Hyd at £29.5 miliwn

School Fruit Pilots

Terfyn amser ymgeisio: This programme is now closed

Ardal:
Lloegr
Cyfanswm ar gael:
£42 million

Sgiliau Sylfaenol Ar-lein

Terfyn amser ymgeisio: Gweld manylion y rhaglen

Sgiliau digidol ar gyfer y bobl a'r cymunedau mwyaf anghenus

Ardal:
DU gyfan
Math o fudiad:
Mudiad sector cyhoeddus
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol
Mudiad sector preifat
Maint yr ariannu:
£5 miliwn - £15 miliwn
Cyfanswm ar gael:
£15 miliwn

Social Incubator Fund

Terfyn amser ymgeisio: This programme is now closed for applications

Ardal:
Lloegr
Maint yr ariannu:
£50,000 - £1.5 million

Strategol Rhyngwladol

Terfyn amser ymgeisio: Gweld manylion y rhaglen

Yn helpu cymunedau difreintiedig ledled y byd

Ardal:
DU gyfan
Maint yr ariannu:
£1 miliwn - £5 miliwn
Cyfanswm ar gael:
£30 miliwn

Talent Match

Terfyn amser ymgeisio: Gweld manylion y rhaglen

Talent Match

Our funding will support young people aged 18 - 24 who have been out of work, education or training for over 12 months.

Ardal:
Lloegr
Math o fudiad:
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol
Mudiad sector preifat
Mudiad sector cyhoeddus
Maint yr ariannu:
£1,000,000 - £10,000,000
Cyfanswm ar gael:
£100 million
ADBORTH