Quick menu:

Scotland localisation bar

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Porwr ariannu

Defnyddiwch y porwr ariannu i adnabod y rhaglen ariannu mwyaf addas ar gyfer eich prosiect

Bydd yr adran hon yn eich helpu i ddewis y rhaglen grantiau iawn ar gyfer eich prosiect ac yn eich arwain chi trwy'r broses ymgeisio. Dyfarnwn grantiau rhwng £300 a £500,000 i fudiadau sy'n amrywio o grwpiau bach lleol i elusennau cenedlaethol mawr.

Defnyddiwch yr hidlyddion neu dewiswch 'Dod o hyd i ariannu' i weld yr holl ariannu sydd ar gael.

  • Print

Support and Connect

Terfyn amser ymgeisio: 06/09/2013

Grants of between £10,000 and £350,000 to improve local support for people experiencing hardship.

Ardal:
Yr Alban
Math o fudiad:
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol
Mudiad sector cyhoeddus
Maint yr ariannu:
£10,000 - £350,000

Third Sector Early Intervention Fund

Terfyn amser ymgeisio: This programme is now closed

Third Sector Early Intervention Fund

Third Sector Early Intervention Fund

Ardal:
Yr Alban
Math o fudiad:
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol
Maint yr ariannu:
£10,000 - No maximum
Cyfanswm ar gael:
£20 million

Tirnodau Byw

Terfyn amser ymgeisio: Gweld manylion y rhaglen

Yn cefnogi prosiectau cyfalaf ar raddfa fawr trwy ddwy ffrwd ariannu unigryw

Ardal:
DU gyfan
Maint yr ariannu:
£10 miliwn - £50 miliwn
Cyfanswm ar gael:
£140 miliwn

Transforming Waste Scotland

Terfyn amser ymgeisio: This programme is now closed

Supporting community recycling, reuse and composting projects

Ardal:
Yr Alban
Maint yr ariannu:
£20,000 - £300,000
Cyfanswm ar gael:
£5.25 Million

Transforming Your Space Scotland

Terfyn amser ymgeisio: This programme is now closed

Enhancing the quality of life of communities in Scotland

Ardal:
Yr Alban
Cyfanswm ar gael:
£5.2 million

Ynni Adnewyddadwy

Terfyn amser ymgeisio: Gweld manylion y rhaglen

Ardal:
DU gyfan
Cyfanswm ar gael:
£2.6 miliwn

Young People's Fund: Scotland

Terfyn amser ymgeisio: 31/08/2007

Grant programme to help young people aged 11-25 learn new things

Ardal:
Yr Alban
Maint yr ariannu:
£5,000 - £1 million
Cyfanswm ar gael:
£20 million

Young Start

Terfyn amser ymgeisio: 07/11/2017

Creating opportunities for 8 to 24 year olds, to help them realise their potential

Ardal:
Yr Alban
Math o fudiad:
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol
Maint yr ariannu:
£10,000 - £50,000
Cyfanswm ar gael:
£8.9 million in year one
ADBORTH