Quick menu:

Scotland localisation bar

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Porwr ariannu

Defnyddiwch y porwr ariannu i adnabod y rhaglen ariannu mwyaf addas ar gyfer eich prosiect

Bydd yr adran hon yn eich helpu i ddewis y rhaglen grantiau iawn ar gyfer eich prosiect ac yn eich arwain chi trwy'r broses ymgeisio. Dyfarnwn grantiau rhwng £300 a £500,000 i fudiadau sy'n amrywio o grwpiau bach lleol i elusennau cenedlaethol mawr.

Defnyddiwch yr hidlyddion neu dewiswch 'Dod o hyd i ariannu' i weld yr holl ariannu sydd ar gael.

  • Print

Terfyn amser ymgeisio: Gweld manylion y rhaglen

Ardal:
DU gyfan

2014 Communities

Terfyn amser ymgeisio: 29/08/2014

2014 Communities

2014 Communities offers grants of between £300 and £2,000 to encourage more people to take part in physical activity.

Ardal:
Yr Alban
Math o fudiad:
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol
Mudiad sector cyhoeddus
Maint yr ariannu:
£300 - £2,000

50 Miliwn y Bobl

Terfyn amser ymgeisio: Gweld manylion y rhaglen

Ardal:
DU gyfan
Cyfanswm ar gael:
£50 miliwn

Active Futures

Terfyn amser ymgeisio: This programme is now closed

Active Futures will fund anything that gets young people active

Ardal:
Yr Alban
Cyfanswm ar gael:
£5.5 million

Ailfeddwl Iechyd Da

Terfyn amser ymgeisio: 24/10/2013

Ardal:
DU gyfan
Math o fudiad:
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol
Cyfanswm ar gael:
£25m

Ailfeddwl Parciau

Terfyn amser ymgeisio: 30/04/2014

Ardal:
DU gyfan
Math o fudiad:
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol
Mudiad sector cyhoeddus

Arwyr yn Ôl

Terfyn amser ymgeisio: 01/01/2016

Arwyr yn Ôl

Ardal:
DU gyfan
Math o fudiad:
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol
Maint yr ariannu:
£150 - £5,500
Cyfanswm ar gael:
Dd/B

Becoming a Survivor

Terfyn amser ymgeisio: This programme is now closed

£8 million investment in Scotland to support people affected by domestic abuse and survivors of domestic abuse

Ardal:
Yr Alban
Math o fudiad:
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol
Cyfanswm ar gael:
£8 million

Better By Design

Terfyn amser ymgeisio: Gweld manylion y rhaglen

Supporting organisations to redesign the way they work

Ardal:
Yr Alban
Math o fudiad:
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol
Mudiad sector cyhoeddus
Mudiad sector preifat
ADBORTH