Quick menu:

Mae’r wefan hon yn dangos cynnwys Cymru a DU yn unig. Newidiwch hyn trwy ddefnyddio’r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Porwr ariannu

Defnyddiwch y porwr ariannu i adnabod y rhaglen ariannu mwyaf addas ar gyfer eich prosiect

Bydd yr adran hon yn eich helpu i ddewis y rhaglen grantiau iawn ar gyfer eich prosiect ac yn eich arwain chi trwy'r broses ymgeisio. Dyfarnwn grantiau rhwng £300 a £500,000 i fudiadau sy'n amrywio o grwpiau bach lleol i elusennau cenedlaethol mawr.

Defnyddiwch yr hidlyddion neu dewiswch 'Dod o hyd i ariannu' i weld yr holl ariannu sydd ar gael.

  • Print

Terfyn amser ymgeisio: Gweld manylion y rhaglen

Ardal:
DU gyfan

50 Miliwn y Bobl

Terfyn amser ymgeisio: Gweld manylion y rhaglen

Ardal:
DU gyfan
Cyfanswm ar gael:
£50 miliwn

Adeiladu Cymunedau

Terfyn amser ymgeisio: Mae ceisiadau am yr arian hwn wedi cau bellach

Ymddiriedolaeth £15m sy'n gweithio gyda chymunedau difreintiedig yng Nghymru

Ardal:
Cymru
Cyfanswm ar gael:
£15 miliwn

Ailfeddwl Iechyd Da

Terfyn amser ymgeisio: 24/10/2013

Ardal:
DU gyfan
Math o fudiad:
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol
Cyfanswm ar gael:
£25m

Ailfeddwl Parciau

Terfyn amser ymgeisio: 30/04/2014

Ardal:
DU gyfan
Math o fudiad:
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol
Mudiad sector cyhoeddus

Ar y Blaen

Terfyn amser ymgeisio: Mae'r rhaglen hon ar gau bellach.

Yn annog pobl ifanc 16-18 oed i wella'u cyfle o gael swyddi

Ardal:
Cymru
Math o fudiad:
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol
Maint yr ariannu:
mwy na £1,000,000
Cyfanswm ar gael:
Un grant o £3.4 miliwn

Ar y Blaen Rownd 2

Terfyn amser ymgeisio: Mae ceisiadau i'r rhaglen hon wedi dod i ben.

Yn annog pobl ifanc 16-18 oed i ymwneud â lleoliadau gwaith er mwyn gwella'u cyfle o gael swyddi

Ardal:
Cymru
Math o fudiad:
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol
Maint yr ariannu:
mwy na £1,000,000
Cyfanswm ar gael:
Un grant o hyd at £10 miliwn

Arwyr yn Ôl

Terfyn amser ymgeisio: 01/01/2016

Arwyr yn Ôl

Ardal:
DU gyfan
Math o fudiad:
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol
Maint yr ariannu:
£150 - £5,500
Cyfanswm ar gael:
Dd/B

Awydd am Arloesi

Terfyn amser ymgeisio: Gweld manylion y rhaglen

Cefnogi prosiectau newydd sy'n profi ffyrdd newydd o fynd i'r afael â phroblemau cymdeithasol

Ardal:
Cymru
Math o fudiad:
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol
Maint yr ariannu:
£20,000 - £1 miliwn
Cyfanswm ar gael:
Hyd at £5 miliwn
ADBORTH