Rydych yn awr yn rhan o deulu o fudiadau anhygoel sy'n gwneud cymunedau ledled y Deyrnas Unedig yn lleoedd gwell i fyw.

Rydym am i chi fod mor hyblyg a chreadigol â phosib wrth ddefnyddio'ch arian grant. Er hynny, mae'n rhaid i chi gyhoeddi eich dyfarniad grant yn gyhoeddus. Rydym am i chi wneud hyn mewn amrywiaeth o ffyrdd, ond dyma rai y dylech eu hystyried:

Pam ydym ni'n gofyn i chi wneud y pethau hyn?

Rydych yn un o filoedd o achosion da ar draws y Deyrnas Unedig sy'n gwneud pethau anhygoel gydag arian a godir gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol. Mae'n bwysig iawn i chi rannu'r newyddion da am eich grant a rhoi gwybod i'r cyhoedd sut maent yn gwneud bywyd yn well ar draws y Deyrnas Unedig trwy chwarae gemau'r Loteri Genedlaethol.

Bydd yn annog pobl yn eich ardal leol i ymgeisio am arian Loteri hefyd, gan ehangu'r gwaith syfrdanol sy'n digwydd yn eich cymuned.