Quick menu:

Mae'r wefan hon yn dangos cynnwys sy'n berthnasol i holl wledydd y DU. Newidiwch hyn gan ddefnyddio'r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Gwerthuso - cychwyn arni

Canllaw i brosiectau a gefnogir gan y Gronfa Loteri Fawr
  • Print

Mae gan werthuso lawer o fuddion ar eich cyfer chi a'ch prosiect. Mae'n amlygu'ch cyflawniadau yn ogystal â'ch meysydd i'w datblygu, ac yn eich helpu chi i symud tuag at eich canlyniadau prosiect. Mae'n rhoi gwybodaeth ddefnyddiol i chi i adrodd i arianwyr cyfredol neu ddarpar arianwyr, ac mae'n eich helpu chi i wella'r ffordd a redwch eich gwasanaethau. 

Bydd llawer o fudiadau a grwpiau sy'n derbyn grantiau gan y Gronfa Loteri Fawr yn cynllunio ac yn cyflawni rhyw fath o werthusiad o'u prosiect. Bydd y canllaw byr hwn yn eich helpu i feddwl am fuddion gwerthuso a sut i gychwyn arni. Hefyd, mae'n darparu dolenni i adnoddau defnyddiol a fydd yn eich helpu ar eich taith werthuso.

Lawrlwythwch ein Canllaw i hunanwerthuso.  

 

 


ADBORTH