Mae sianelau cyfryngau cymdeithasol fel Facebook, Twitter ac Instagram yn ddulliau gwych o hysbysebu'ch grant a'r gwaith rydych yn ei wneud.

Mae'n hawdd iawn i greu cyfrif ar y llwyfannau cyfryngau cymdeithasol hyn. Mae'n syniad da i neilltuo rhywun i reoli eich cyfrifon cyfryngau cymdeithasol er mwyn i chi barhau i rannu gwybodaeth ac ymateb i unrhyw sylwadau.

Rydym am i chi:

Rannu'r newyddion am eich grant ar gyfryngau cymdeithasol, gan ddiolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol

Dilyn y Gronfa Loteri Fawr ar gyfryngau cymdeithasol

Defnyddio cyfryngau cymdeithasol i rannu newyddion am eich trwy gydol eich grant

Wedyn gallwn rannu'ch storïau gyda'r gymuned Loteri Genedlaethol ehangach!

Gofynnir i chi gydnabod cefnogaeth chwaraewyr y Loteri Genedlaethol trwy ddefnyddio'r hashnod #LoteriGenedlaethol wrth bostio cynnwys sy'n gysylltiedig â'ch grant.