Active Plus Communities

Chwilio Pob Prosiect a Ariannwyd

Active Plus Communities

Rydym yn deall bod chwilio trwy grantiau blaenorol y Gronfa Loteri Fawr yn bwysig i lawer o bobl. Rydym wrthi’n gwella’r gwasanaeth a gynigiwn ar hyn o bryd.

Helpwch ni i wneud chwilio am grantiau blaenorol yn well trwy ateb un cwestiwn

Yn y cyfamser, mae dau ddull i chi chwilio trwy ein grantiau blaenorol.

  • 1. Defnyddio’r wefan GrantNav

    Chwilio GrantNav

    Nid yw’n cael ei rhedeg gan y Gronfa Loteri Fawr ond mae’n gyflym, wedi’i ddylunio’n dda ac yn llawn dop gyda’n data ni. Noder nad yw’r wefan ar gael yn Gymraeg.

  • 2. Defnyddio ein cronfa ddata grantiau bresennol