Gweithgareddau i bobl ifanc

Ariannu i ddarparu gweithgareddau sy'n ysgogol, yn heriol ac yn ddifyr

Ardal
Ledled y DU
Cyfanswm ar gael
£4 million
Terfyn amser ymgeisio
Gweld manylion y rhaglen

Archived Wedi’i archifo

Nid yw’r rhaglen hon ar gael bellach, mae wedi cael ei archifo

Gallwch weld y dudalen wreiddiol gyda manylion llawn y rhaglen yn yr Archifau Cenedlaethol.

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20171011152352/https://www.biglotteryfund.org.uk/global-content/programmes/uk-wide/activities-for-young-people

Ewch i’n rhaglenni agored i ddysgu am gyfleoedd ariannu newydd.