The Young Foundation - Amplify, Grant £1.06M

Rhaglenni Ariannu

The Young Foundation - Amplify, Grant £1.06M
  1. Rhaglenni Ariannu
  2. Cymru (8)

Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol Cymru

Ffordd gyflym a hwylus o ddod o hyd i grantiau Loteri bach rhwng £300 a £10,000

Ardal
Cymru
Yn addas ar gyfer
Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol
Maint yr ariannu
£300 to £10,000
Terfyn amser ymgeisio
Dim dyddiad cau

Y Portffolio Deyrnas Unedig

Mae'r Portffolio Deyrnas Unedig yn cefnogi syniadau a phrosiectau ar draws y Deyrnas Unedig. Mae'n profi ac yn tyfu syniadau blaengar sy'n galluogi pobl i arwain ar fynd i'r afael â phroblemau cymdeithasol hir dymor a gwella ansawdd bywyd ar draws y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol.

Ardal
Ledled y DU
Terfyn amser ymgeisio
Gweld manylion y rhaglen

Pawb a’i Le: Grantiau Maint Canolig

Yn ariannu prosiectau cyfalaf a refeniw cymunedol rhwng £10,001 a £100,000

Ardal
Cymru
Yn addas ar gyfer
Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol, Mudiadau sector cyhoeddus
Maint yr ariannu
£10,001 to £100,000
Cyfanswm ar gael
Hyd at £15 miliwn bob blwyddyn trwy ddau edefyn y rhaglen Pawb a’i Le
Terfyn amser ymgeisio
Dim dyddiad cau

Pawb a’i Le: Grantiau Mawr

Yn ariannu prosiectau cyfalaf a refeniw cymunedol rhwng £100,001 a £500,000

Ardal
Cymru
Yn addas ar gyfer
Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol, Mudiadau sector cyhoeddus
Maint yr ariannu
£100,001 to £500,000
Cyfanswm ar gael
Hyd at £15 miliwn bob blwyddyn trwy ddau edefyn y rhaglen Pawb a’i Le
Terfyn amser ymgeisio
Dim dyddiad cau

Cronfa Cymunedau'r Arfordir

Yn hyrwyddo twf economaidd a swyddi cynaliadwy mewn cymunedau'r arfordir.

Ardal
Cymru
Yn addas ar gyfer
Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol, Mudiadau sector cyhoeddus, Mudiadau sector preifat
Maint yr ariannu
£50,000 to £300,000
Terfyn amser ymgeisio
Mae Rownd 5 bellach wedi cau

Helpu Teuluoedd sy'n Gweithio

Mae Helpu Teuluoedd sy'n Gweithio'n ariannu prosiectau sy'n gwella bywydau teuluoedd sy'n gweithio tra mewn tlodi.

Ardal
Cymru
Yn addas ar gyfer
Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol
Maint yr ariannu
Tua £500,000 i bob prosiect. Pedair blynedd (yn dod i ben 2022)
Cyfanswm ar gael
£6 miliwn
Terfyn amser ymgeisio
Hanner dydd 15 Mawrth 2018

Forces in Mind

Yn cefnogi lles seicolegol cyn-filwyr a'u teuluoedd, a'u helpu i symud yn llwyddiannus i fywyd fel sifiliaid

Ardal
Ledled y DU
Cyfanswm ar gael
£35 miliwn
Terfyn amser ymgeisio
Dim dyddiad cau

Arianwyr Loteri eraill

Os nad yw unrhyw un o raglenni cyfredol y Gronfa Loteri Fawr yn addas ar gyfer eich prosiect, efallai bydd modd i'r arianwyr Loteri eraill ddarparu cymorth.

Ardal
Ledled y DU
Yn addas ar gyfer
Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol, Mudiadau sector cyhoeddus, Mudiadau sector preifat
Terfyn amser ymgeisio
Gweler gwefannau'r arianwyr eraill