The Young Foundation - Amplify, Grant £1.06M

Rhaglenni Ariannu

The Young Foundation - Amplify, Grant £1.06M
  1. Rhaglenni Ariannu
  2. Grantiau dros £10,000
  3. Lloegr (4)

Reaching Communities England

Ariannu prosiectau sy'n helpu'r bobl a chymunedau mewn angen mwyaf

Ardal
Lloegr
Yn addas ar gyfer
Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol
Cyfanswm ar gael
£160m y flwyddyn ariannol hon
Terfyn amser ymgeisio
Dim dyddiad cau

Y Portffolio Deyrnas Unedig

Mae'r Portffolio Deyrnas Unedig yn cefnogi syniadau a phrosiectau ar draws y Deyrnas Unedig. Mae'n profi ac yn tyfu syniadau blaengar sy'n galluogi pobl i arwain ar fynd i'r afael â phroblemau cymdeithasol hir dymor a gwella ansawdd bywyd ar draws y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol.

Ardal
Ledled y DU
Terfyn amser ymgeisio
Gweld manylion y rhaglen

Forces in Mind

Yn cefnogi lles seicolegol cyn-filwyr a'u teuluoedd, a'u helpu i symud yn llwyddiannus i fywyd fel sifiliaid

Ardal
Ledled y DU
Cyfanswm ar gael
£35 miliwn
Terfyn amser ymgeisio
Dim dyddiad cau

Arianwyr Loteri eraill

Os nad yw unrhyw un o raglenni cyfredol y Gronfa Loteri Fawr yn addas ar gyfer eich prosiect, efallai bydd modd i'r arianwyr Loteri eraill ddarparu cymorth.

Ardal
Ledled y DU
Yn addas ar gyfer
Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol, Mudiadau sector cyhoeddus, Mudiadau sector preifat
Terfyn amser ymgeisio
Gweler gwefannau'r arianwyr eraill