The Young Foundation - Amplify, Grant £1.06M

Rhaglenni Ariannu

The Young Foundation - Amplify, Grant £1.06M
  1. Rhaglenni Ariannu
  2. Grantiau dros £10,000
  3. Yr Alban (8)

Y Portffolio Deyrnas Unedig

Mae'r Portffolio Deyrnas Unedig yn cefnogi syniadau a phrosiectau ar draws y Deyrnas Unedig. Mae'n profi ac yn tyfu syniadau blaengar sy'n galluogi pobl i arwain ar fynd i'r afael â phroblemau cymdeithasol hir dymor a gwella ansawdd bywyd ar draws y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol.

Ardal
Ledled y DU
Terfyn amser ymgeisio
Gweld manylion y rhaglen

Community Assets

Grantiau rhwng £10,000 ac £1 miliwn i greu cymunedau cryf a gwydn trwy asedau

Ardal
Yr Alban
Yn addas ar gyfer
Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol
Maint yr ariannu
£10,000 to £1,000,000
Terfyn amser ymgeisio
Dim dyddiad cau

Grants for community-led activity

Grantiau maint canolig ar gyfer gweithgareddau a arweinir gan y gymuned

Ardal
Yr Alban
Yn addas ar gyfer
Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol
Maint yr ariannu
£10,000 to £150,000
Terfyn amser ymgeisio
Dim dyddiad cau

Grants for improving lives

Grantiau rhwng £10,000 ac £1 miliwn i helpu pobl sy'n wynebu amgylchiadau heriol

Ardal
Yr Alban
Cyfanswm ar gael
£1,000,000
Terfyn amser ymgeisio
Dim dyddiad cau

Forces in Mind

Yn cefnogi lles seicolegol cyn-filwyr a'u teuluoedd, a'u helpu i symud yn llwyddiannus i fywyd fel sifiliaid

Ardal
Ledled y DU
Cyfanswm ar gael
£35 miliwn
Terfyn amser ymgeisio
Dim dyddiad cau

Our Place

Helpu cymunedau yn Yr Alban i ddod ynghyd a gwneud gwahaniaeth

Ardal
Yr Alban
Maint yr ariannu
£10,000 to £1,000,000
Cyfanswm ar gael
£12 miliwn
Terfyn amser ymgeisio
Hyd at haf 2018

Scottish Land Fund

Cefnogi cymunedau trefol a gwledig i fod yn fwy gwydn a chynaliadwy trwy berchen ar dir ac asedau tir a'u rheoli

Ardal
Yr Alban
Yn addas ar gyfer
Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol, Mudiadau sector cyhoeddus
Maint yr ariannu
£10,000 to £1,000,000
Cyfanswm ar gael
£10 miliwn yn 2017-18
Terfyn amser ymgeisio
Dim dyddiad cau

Arianwyr Loteri eraill

Os nad yw unrhyw un o raglenni cyfredol y Gronfa Loteri Fawr yn addas ar gyfer eich prosiect, efallai bydd modd i'r arianwyr Loteri eraill ddarparu cymorth.

Ardal
Ledled y DU
Yn addas ar gyfer
Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol, Mudiadau sector cyhoeddus, Mudiadau sector preifat
Terfyn amser ymgeisio
Gweler gwefannau'r arianwyr eraill