Peninsula Ecology Park, Grant £5,350

Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol - Sut i gael grant o hyd at £10,000

Peninsula Ecology Park, Grant £5,350

Gall grant gan y Loteri Genedlaethol helpu gwneud gwahaniaeth yn eich cymuned. Mae Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol yn cynnig grantiau rhwng £300 a £10,000 i gefnogi'r hyn sy'n bwysig i bobl a chymunedau. Byddwn yn ariannu mudiadau gyda syniadau gwych am brosiect a fydd yn:

 • Siapio'r lleoedd a lleoliadau sy'n bwysig i gymunedau
 • Dod â mwy o bobl ynghyd ac adeiladu cysylltiadau cryf o fewn ac ar draws cymunedau
 • Galluogi mwy o bobl i gyflawni eu potensial trwy weithio i ddelio â phroblemau yn y cam cynharaf posib.

Eisiau gwybod mwy? Dechreuwch drwy ddweud wrthym ble fydd eich prosiect wedi'i leoli

O bryd i'w gilydd mae'r Gronfa'n gwneud grantiau o dan £10,000 i brosiectau sydd o fudd i bobl ym mhob cwr o'r Deyrnas Unedig. Mwy o wybodaeth am ein grantiau Deyrnas Unedig gyfan. Rydym yn gwneud grantiau dros £10,000 ar gyfer prosiectau tymor hirach hefyd.

Enghreifftiau o brosiectau sydd wedi eu hariannu

 • Papyrus

  Papyrus

  Yn atal hunanladdiad pobl ifainc ar draws y Deyrnas Unedig, mae Papyrus yn cynnig cymorth, cyngor a chefnogaeth i bobl ifainc sydd â meddyliau hunanddinistriol, eu cyfeillion a'u teuluoedd.
 • Ragroof Players

  Ragroof Players

  Mae'r Ragroof Players yn creu sioeau theatr, prosiectau perfformiad, dawnsiau te a digwyddiadau wedi eu teilwra sy'n dathlu dawns gymdeithasol a theatr boblogaidd.
 • Cyngor Ffoaduriaid Cymru

  Cyngor Ffoaduriaid Cymru

  Mae Cyngor Ffoaduriaid Cymru'n cefnogi'r rhai sy'n ffoi rhag erledigaeth, gwrthdaro a gormes.