Quick menu:

Mae'r wefan hon yn dangos cynnwys sy'n berthnasol i holl wledydd y DU. Newidiwch hyn gan ddefnyddio'r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Arian i Bawb y Loteri genedlaethol yn dyfarnu dros hanner miliwn i Gymunedau Cymru y mis yma

  • Print
Area:
Cymru
Programme:
Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol
Release date:
3 4 2018
Y mis yma mae'r Gronfa Loteri Fawr yn cefnogi 71 o gymunedau gyda gwerth £562,653 o grantiau. Mae rhaglen Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol ar gyfer grwpiau cymunedol sy'n ymgeisio am swm rhwng £300 a £10,000 ac mae'r grantiau hyn yn bosib diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol. Gallwch ddarllen y rhestr lawn o grantiau yma.

Gwnaeth nifer o'r ceisiadau wir argraff ar y pwyllgor gyda'u penderfyniad i roi barn y gymuned wrth wraidd eu prosiect:

Dangosodd Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir Santes Fair yr Eglwys yng Nghymru ymrwymiad i ddarganfod pa gyfleusterau chwarae yr oedd pobl leol eu heisiau'n wirioneddol. Daethant at rieni gyda thaflenni mewn sesiynau chwarae a ffurflen ar-lein ac wedyn holi ystod o grwpiau cymunedol a gweithwyr chwarae proffesiynol am eu barn. Wedyn defnyddiant eu harolwg i roi prosiect llwyddiannus at ei gilydd i wella cyfleusterau chwarae lleol ac maent wedi gwneud cais llwyddiannus am grant o £9,955.

Mae Gwasanaeth Plant a Phobl Ifainc Sir Gâr wedi bod yn rhagweithiol wrth geisio adborth gan y gofalwyr y mae'n eu cefnogi ynghylch pa weithgareddau sy'n helpu nhw orau. Mae'r prosiect yn canolbwyntio ar ofalwyr ifainc ac oedolion ifainc sy'n ofalwyr y ceisiwyd eu barn trwy gyfarfodydd un i un a ffurflenni adborth. Mae'r prosiect o ganlyniad i hyn i ddarparu seibiannau iddynt wedi llwyddo yn ei gais am £9,982.

Mae Age Concern yng Nghastell-nedd Port Talbot wedi bod yn rhedeg prosiectau peilot i adolygu'r angen am wasanaethau mewn ardaloedd gwledig a'r diddordeb posib ynddynt. Deilliodd y syniadau yng nghais llwyddiannus y prosiect am £9,800 o ymgynghori â mwy na 300 o bobl - defnyddwyr prosiect go iawn a darpar ddefnyddwyr, gwirfoddolwyr a mudiadau partner. Bydd y prosiect yn defnyddio'r grant i redeg sesiynau gyda phobl hŷn mewn ardaloedd o amddifadedd uchel trwy ddarparu gwasanaethau, cyfeirio a rhedeg gweithgareddau iechyd a lles.

Aeth Cronfa Paul Popham Fund, Renal Support Wales yn Abertawe am gynllun peilot, gan redeg gwasanaeth ymgyfeillio ym mis Gorffennaf 2016 gyda chefnogaeth cymar i gymar ar gyfer cleifion yr aren a'u perthnasoedd. Dangosodd y peilot fod rhai cleifion eisiau defnyddio fforymau ar-lein a galwadau ffôn yn hytrach na chyfarfodydd wyneb wrth wyneb. Mae'r prosiect llwyddiannus wedi ennill £10,000 i gynnig cefnogaeth ar-lein a llinell ofal dros y ffôn. Bydd grŵp llywio sy'n cynnwys cleifion ac arbenigwyr yr aren yn gwerthuso'r gwasanaeth wrth symud ymlaen.

Meddai Gareth Williams, Rheolwr Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol:
“Mae'r Gronfa Loteri Fawr yn ymroddedig i gynnig y grantiau sydd eu hangen yn wirioneddol ar gymunedau, a'r unig ffordd o wybod hynny'n bendant yw gofyn iddynt. Mae'n wych gweld prosiectau'n dod i'r amlwg sy'n cymryd hwn o ddifrif ac sy'n rhoi'r bobl a fydd yn defnyddio'r prosiect wrth wraidd ei ddylunio'n ddiffuant. Mae'n gwneud hyd yn oed yn fwy o argraff arnom pan fyddant yn ymwneud â chyflwyno'r prosiect hefyd."
ADBORTH