Quick menu:

Mae’r wefan hon yn dangos cynnwys Cymru a DU yn unig. Newidiwch hyn trwy ddefnyddio’r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol £422,926 i brosiectau i adeiladu cymunedau cryfach

  • Print
Area:
Cymru
Programme:
Arian i Bawb Cymru
Release date:
10 11 2017

Mae ymchwil ddiweddar a gomisiynwyd gan Eden Communities ac a ariannwyd gan y Gronfa Loteri Fawr wedi gosod ffigur o £32 biliwn yn erbyn cost flynyddol cymunedau datgysylltiedig y Deyrnas Unedig. Mae'r ymchwil yn datgelu cost flynyddol enfawr unigedd cymdeithasol a chymunedau datgysylltiedig i wasanaethau cyhoeddus.

Fodd bynnag, diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, mae'r Gronfa Loteri Fawr yn dyfarnu grantiau ledled Cymru i alluogi pobl i ddatblygu cysylltiadau a chyfeillgarwch i wella'u hiechyd a hapusrwydd. Cliciwch yma I ddarllen y rhestr lawn o ddyfarniadau a wnaed ym mis Hydref 2017, ond dyma rai o'r prosiectau anhygoel:

Yn Rhondda Cynon Taf, bydd Siediau Dynion a Menywod Porth yn defnyddio eu grant o £7,544 i wella'u cyfleusterau - maent yn darparu gwaith coed, gwnïo, gwau, cerdded, pêl-droed, hyfforddiant golff am ddim, paned, lle i sgwrsio a weithiau, teisen.

Yn Abertawe bydd Côr Cymunedol Gendros yn defnyddio eu £4,915 i redeg y côr.

Bydd Vale People First Limited ym Mro Morgannwg yn defnyddio'r grant i greu pecyn cymorth ar gyfer rhyngweithio â phobl sydd ag anableddau dysgu.

Bydd Cymdeithas Aberteifi yng Ngheredigion yn defnyddio'r grant o £10,000 i redeg cyfres o weithdai ar gyfer y gymuned, a'r uchafbwynt fydd parêd gaeaf trwy ganol y dref.

Bydd Ysgol Gynradd Bronington a Gynorthwyir yn Wirfoddol yn Wrecsam yn defnyddio'r grant o £9,150 i ddatblygu eu hardal bywyd gwyllt cymunedol ac yn cyflwyno gweithdai i ennyn diddordeb disgyblion a'r gymuned ehangach.

Bydd Grŵp Cymunedol #CaruAmlwch C.I.C ym Môn yn defnyddio'u grant o £2,000 tuag at ddod â'r gymuned leol ynghyd trwy gynnal arddangosiad tân gwyllt. Bydd y grant hwn o £2,000 yn rhan-ariannu tân gwyllt.

Bydd Clwb Pêl-droed Penmachno Limited yng Nghonwy yn defnyddio'r grant o £9,260 i greu rhandir sy'n agored i'r gymuned gyfan.

Meddai Gareth Williams, Rheolwr Rhaglen Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol:
"Bydd y prosiectau'n defnyddio grantiau Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol y mis yma i ddarparu cyfleoedd i bobl gymryd rhan yn weithredol mewn bywyd cymunedol, gan adeiladu cysylltiadau cymdeithasol cryfach a gwella'u hiechyd corfforol a meddyliol. Mae'r gwobrwyon yn enfawr i unigolion, i'r gymuned ei hun ac , fel y mae ymchwil Prosiect Eden yn ei ddangos, i gymdeithas yn gyffredinol."

ADBORTH