Quick menu:

Mae’r wefan hon yn dangos cynnwys Cymru a DU yn unig. Newidiwch hyn trwy ddefnyddio’r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Gweithgareddau i bobl ifanc

  • Print
Ardal:
DU gyfan
Terfyn amser ymgeisio:
Gweld manylion y rhaglen

This programme is closed for applications.

Cymru 

Dyddiad cau ymgeisio: 20 Rhagfyr 2002

Cyfanswm ar gael: £4 Miliwn

Lansiwyd GPI yng Nghymru ym mis Medi 2002 gyda £3,25 miliwn ar gael. Yng ngoleuni'r datblygiadau polisi ac isadeiledd yng Nghymru, penderfynwyd y dylid cyflwyno'r rhaglen GPI yng Nghymru trwy'r 22 o Brosiectau Cyfranogiad ieienctid a fyddai hefyd yn cydlynu'r ceisiadau ar gyfer yr ardal. Penderfynwyd hefyd y dylid dyrannu isafswm ariannu (£100,000) i bob ardal awdurdod lleol i ariannu un prosiect ym mhob ardal.

Byddai ariannu ychwanegol yn cael ei ddarparu yn seiliedig ar nifer y bobl ifanc (rhwng 14 a 18 oed) sy'n byw yn yr ardal. Budd tybiedig gwarantu ariannu wrth dderbyn y cais, o'i gymharu â phroses fwy cystadleuol, oedd lleddfu'r ansicrwydd ac felly cynhyrchu cais mwy realistig. Fe'i gwnaed hefyd i sicrhau y byddai Cymru gyfan yn elwa.

 

Lloegr 

Dyddiad cau ymgeisio: 26 Hydref 2001

Cyfanswm ar gael: £48 Miliwn 

Dyrannwyd ariannu i'r 47 ardal Connexion ac roedd pob partneriaeth gweithgareddau haf yn gyfrifol am ddarparu gweithgareddau fel y'u cynigiwyd yn eu ceisiadau gwreiddiol. Canolbwyntiodd y rhaglen hon ar dargedu'r rhai sy'n gadael ysgol yr oeddent mewn perygl o eithrio cymdeithasol a cholli cysylltiad â chyfleoedd addysg, hyfforddiant a chyflogaeth.

 

Gogledd Iwerddon 

Dyddiad cau ymgeisio: 28 Mehefin 2002

Cyfanswm ar gael: £2.8 Miliwn

Mae pwysau cynyddol i gyflawni llwyddiant academaidd ac ymdrin â phwysau eraill llencyndod, megis bwlio, yn achosi rhai pobl ifanc i ddatgysylltu o'r ysgol.

O ganlyniad i ddarparu gweithgareddau heriol trwy'r rhaglen ariannu hwn, darparwyd cyfleoedd i'r bobl ifanc hyn ddechrau ail-greu cysylltiadau â'r ysgol.

Diben echblyg y cynlluniau grant yw cynyddu'r cyfleoedd i bobl ifanc wedi'u dadrithio yng Nghyfnod Allweddol 3 a 4 trwy ddarparu prosiectau


ADBORTH