Quick menu:

Mae'r wefan hon yn dangos cynnwys sy'n berthnasol i holl wledydd y DU. Newidiwch hyn gan ddefnyddio'r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Canolfannau Byw'n Iach

Yn hyrwyddo iechyd da
  • Print
Ardal:
DU gyfan
Terfyn amser ymgeisio:
Gweld manylion y rhaglen

Beth yw amcan y rhaglen?

Mae'r rhaglen hon ar gau i geisiadau.

Ardal: Cymru

Ar agor i geisiadau: Gweler isod am fanylion

Dyddiad cau ymgeisio: 21 Ionawr 2002

Cyfanswm ar gael: £19.5 miliwn

 

Ardal: Lloegr

Ar agor i geisiadau: Gweler isod am fanylion

Dyddiad cau ymgeisio: 21 Ionawr 2002

Cyfanswm ar gael: £232 miliwn

 

Ardal: Yr Alban

Ar agor i geisiadau: Gweler isod am fanylion

Dyddiad cau ymgeisio: 21 Ionawr 2002

Cyfanswm ar gael: £34.5 miliwn

 

Ardal: Gogledd Iwerddon

Ar agor i geisiadau: Gweler isod am fanylion

Dyddiad cau ymgeisio: 21 Ionawr 2002

Cyfanswm ar gael: £13.5 miliwn

 

Y nod oedd hyrwyddo iechyd da yn ei synnwyr ehangach, er mwyn lleihau anghydraddoldebau iechyd ac i wella iechyd y rhannau mwyaf difreintiedig o'r bobogaeth. Ariannwyd 350 o ganolfannau byw'n iach ledled y DU. Mae'r rhain yn darparu amrywiaeth wych o weithgareddau a gwasanaethau ar gyfer ystod eang iawn o bobl, o blant i bobl oedrannus.

ADBORTH