Quick menu:

Mae'r wefan hon yn dangos cynnwys sy'n berthnasol i holl wledydd y DU. Newidiwch hyn gan ddefnyddio'r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Arwyr yn Ôl

Yn rhoi cyfle i gyn-filwyr yr Ail Ryfel Byd ddychwelyd i feysydd y gad
  • Print

Roedd y Gronfa Loteri Fawr yn drist i glywed am farwolaeth un o gyn-filwr yr Ail Ryfel Byd o Gwmbrân, Dennis Whitcombe. Aeth Mr Whitcombe a’i gymheiriaid o Gangen Pont-y-pŵl Cymdeithas Catrawd Frenhinol Cymru ar daith Arwyr yn Ôl yn 2010 i wasanaeth Dydd y Cofio yn Weymouth. Gallwch ddarllen am ei daith a’i ymdrechion arwrol yn ystod y rhyfel yma. Hoffem ddiolch i’w deulu am rannu ei brofiadau gyda ni, fe gaiff ei golli’n fawr. 

Ardal:
DU gyfan
Maint yr ariannu:
£150 - £5,500
Cyfanswm ar gael:
Dd/B
Terfyn amser ymgeisio:
01/01/2016 00:00:00

Beth yw amcan y rhaglen?

Rydym wrthi'n diweddaru ein systemau ac yn profi peth oedi wrth asesu ceisiadau newydd.

Mae'r amserau ymateb yn debygol o fod yn hwy na'r arfer

Os bydd hyn yn dylanwadu ar gyflwyniad eich prosiect,
cysylltwch â ni.

Mae'r cynllun Arwyr yn Ôl  2 yn darparu arian Loteri i helpu cyn-filwyr yr Ail Ryfel Byd a fu yn y gad ac sy'n byw yn y DU neu Weriniaeth Iwerddon i gymryd rhan mewn ymweliadau coffáu (yn y DU a thramor) er mwyn nodi pen-blwydd y digwyddiadau a arweiniai at ddiwedd yr Ail Ryfel Byd.

Pwy all ymgeisio?

Cyn-filwyr yr Ail Ryfel Byd yn y DU neu Weriniaeth Iwerddon a fu yn y gad tramor neu ochr yn ochr â Lluoedd Arfog Prydain a'r Cynghreiriaid. Gall cyn-filwyr yr Ail Ryfel Byd deithio yng nghwmni priod a/neu ofalwr. Mae gweddwon cyn-filwyr yr Ail Ryfel Byd hefyd yn gymwys yn y mwyafrif o achosion.

Er mwyn i gynifer o gyn-filwyr â phosib fedru manteisio ar y cyfle hwn, gallwn ariannu un ymweliad yn unig ar gyfer pob cyn-filwr neu weddw. Mae hyn yn golygu na fyddai modd i ni ariannu ail ymweliad os yw cyn-filwr eisoes wedi derbyn ariannu i fynd ar ymweliad coffáu.

Beth gallwch chi ymgeisio amdano?

Bydd y swm y byddwn yn ei ddyfarnu'n swm penodol fesul cyn-filwr, gan ddibynnu ar nifer y bobl sy'n cymryd rhan a'r gyrchfan. Mae hyn yn golygu y bydd swm y grant a ddyfarnwn yn dibynnu ar ble y byddwch yn mynd ar eich ymweliad.


Tagiau

Math o fudiad

  • Mudiad gwirfoddol neu gymunedol

Buddiolwyr

  • Cyn-filwyr
ADBORTH