Quick menu:

Mae'r wefan hon yn dangos cynnwys sy'n berthnasol i holl wledydd y DU. Newidiwch hyn gan ddefnyddio'r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Cofio'r Ffrynt Cartref

  • Print
Ardal:
DU gyfan
Terfyn amser ymgeisio:
Gweld manylion y rhaglen

Mae ceisiadau i'r rhaglen hon wedi dod i ben.

Roedd Cofio'r Ffrynt Cartref yn rhan o raglen Aduno Cyn-filwyr y Gronfa Loteri Fawr. Roedd yn gynllun ariannu ar y cyd gan y dosdbarthwyr Loteri y Gronfa Loteri Fawr a Chronfa Dreftadaeth y Loteri.

Darparodd y cynllun grantiau bach i ariannu gweithgareddau ar draws y DU i goffáu rôl y rhai ar y ffrynt cartref yn ystod blynyddoedd y rhyfel - gan gynnwys dynion tân, gwasanaethau atodol, Bechgyn Bevin, gweithwyr doc, morwyr, nyrsys - a phobl mewn llawer o rolau eraill gan gynnwys torwyr côd Prydain. Darparodd y cynllun ariannu ar gyfer cyn-filwyr a oedd eisiau trefnu neu gymryd rhan mewn addunedau neu ddigwyddiadau coffáu yn y DU hefyd.

Ariannodd y cynllun bartis stryd, gwasanaethau, addunedau, paredau a gweithgareddau eraill a roddodd gyfle i gymunedau ddod ynghyd a sicrhau bod pob cenhedlaeth yn coffáu ac yn cofio cyfraniadau pobl Prydain yn ystod yr Ail Ryfel Byd.
ADBORTH