Quick menu:

Mae’r wefan hon yn dangos cynnwys Cymru a DU yn unig. Newidiwch hyn trwy ddefnyddio’r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Dyfodol Gwell

Mae pob plentyn yn haeddu'r dechrau gorau posib mewn bywyd

Beth yw amcan y rhaglen?

Mae ceisiadau i'r rhaglen hon wedi dod i ben.

Defnyddiwch y Porwr Ariannu i chwilio am raglenni ariannu agored y gallai eich prosiect fod yn gymwys i ymgeisio iddynt.

Mae pob plentyn yn haeddu'r dechrau gorau posib mewn bywyd, ond gwyddwn fod rhai'n tyfu i fyny mewn amgylchiadau anodd. Mae rhai teuluoedd yn profi problemau lluosog a chymhleth - sy'n ymwneud, er enghraifft, ag iechyd gwael, diweithdra, dyled neu broblemau tai - a all effeithio ar les a chyfleoedd bywyd eu plant.

Mae'r rhaglen Dyfodol Gwell yn anelu at wella canlyniadau ar gyfer plant o fewn y teuluoedd hyn.

Yn dilyn ymgynghori helaeth gyda mudiadau'r sectorau cyhoeddus a gwirfoddol, penderfynwyd i ariannu partneriaethau a allai gynnig cefnogaeth gydlynol ar gyfer teuluoedd â phroblemau lluosog a chymhleth ar lefel leol. Bu'n rhaid i bartïon â diddordeb fod yn ymwybodol o'r canlynol:

  • Bu'n rhaid i bartneriaethau gael eu harwain gan fudiadau sector gwirfoddol ond mae angen iddynt gael eu cefnogi gan, neu gynnwys, awdurdodau lleol yng Nghymru a Lloegr, Partneriaethau Cynllunio Cymunedol yn Yr Alban ac Ymddiriedolaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Ngogledd Iwerddon
  • Gan fod pob teulu'n wahanol, roedd yn rhai i bartneriaethau fedru galw ar ystod eang o arbenigedd a gwasanaethau i ddiwallu eu hanghenion, gan gynnwys mynd ati i gyrraedd y teuluoedd hynny yr ystyrir mai nhw yw'r 'anoddaf i'w cyrraedd'
  • Roedd ariannu cyfyngedig ar gael i gefnogi hyd at 20 o bartneriaethau ar draws y DU a dim ond un mynegiad o ddiddordeb y gallai unrhyw awdurdod lleol unigol ei gyflwyno.

Manylion y 26 o brosiectau a ariannwyd.


Tagiau

Math o fudiad

  • Mudiad gwirfoddol neu gymunedol

Buddiolwyr

  • Plant
ADBORTH