Quick menu:

Mae'r wefan hon yn dangos cynnwys sy'n berthnasol i holl wledydd y DU. Newidiwch hyn gan ddefnyddio'r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Ailfeddwl Iechyd Da

Yn gweithio mewn partneriaeth i atal cam-drin alcohol ymysg pobl hŷn
  • Print
Ardal:
DU gyfan
Cyfanswm ar gael:
£25m
Terfyn amser ymgeisio:
24/10/2013 12:00:00

Amcan y rhaglen?

Sylwer bod ceisiadau i’r rhaglen hon wedi dod i ben bellach

Mae'r Gronfa Loteri Fawr am benodi partner arweiniol i reoli a chyflwyno rhaglen ariannu DU gyfan gwerth £25 miliwn. Mae Ailfeddwl Iechyd Da yn anelu at ddylanwadu ar a chyfeirio polisi ac arfer wrth atal camddefnyddio alcohol ymysg pobl hŷn, yn enwedig y rhai 50 oed ac yn hŷn, ar draws y DU.
Bydd Ailfeddwl Iechyd Da yn digwydd trwy ddatblygu portffolio o brosiectau unigol y gellir eu defnyddio i gywain tystiolaeth o'r hyn sy'n gweithio a ffurfio cynllun cyfathrebu a dylanwadu cynhwysfawr i gyfeirio polisi ac arfer ar draws y DU. Byddwn yn gwneud un dyfarniad yn unig i bartner DU arweiniol a disgwyliwn gyhoeddi'r ymgeisydd llwyddiannus yn hydref 2014.

Am beth ydyn ni'n chwilio?

Bydd Ailfeddwl Iechyd Da yn cefnogi portffolio sy'n creu'r canlyniadau a ganlyn:

  • Mae polisi ac arfer ynglŷn ag atal dibyniaeth ar alcohol yn nes ymlaen mewn bywyd wedi'u cyfeirio gan wybodaeth well.
  • Gwell iechyd a lles i bobl 50 oed ac yn hŷn sydd mewn perygl o fynd yn gaeth i alcohol.
  • Cyflwynir gwasanaethau effeithiol i atal dibyniaeth ar alcohol ymysg y boblogaeth sy'n heneiddio.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â'r rhaglen, cysylltwch â'r Tîm Ailfeddwl Iechyd Da trwy eu blwch post: rethink.goodhealth@biglotteryfund.org.uk  


Tagiau

Math o fudiad

  • Mudiad gwirfoddol neu gymunedol

Themâu

  • Iechyd a lles
  • Cefnogi Newidiadau Cadarnhaol

Buddiolwyr

  • Pobl Hŷn
ADBORTH