Quick menu:

Mae’r wefan hon yn dangos cynnwys Cymru a DU yn unig. Newidiwch hyn trwy ddefnyddio’r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

50 Miliwn y Bobl

  • Print
Ardal:
DU gyfan
Cyfanswm ar gael:
£50 miliwn
Terfyn amser ymgeisio:
Gweld manylion y rhaglen

Mae ceisiadau i'r rhaglen hon wedi dod i ben.

Ym mis Mehefin 2005 cyhoeddodd y Gronfa Loteri Fawr ac ITV gystadleuaeth i ddod o hyd i enillydd grant o £50 miliwn gan y Loteri Genedlaethol. Roedd yr ymgyrch ymaen i chwilio am brosiect blaengar a fyddai'n ysbrydoli cymunedau i adfywio'r ardaloedd lle maen nhw'n byw.

Cafwyd 33 o gynigion. Asesodd y Gronfa Loteri Fawr y cynigion, adnabu rhestr hir o 13 o brosiectau ac ym mis Awst 2006 dyfarnwyd grantiau datblygu i chwe phrosiect i fynd â'u cynlluniau ymlaen i'r cam nesaf. Ym mis Hydref 2007 penderfynodd y Gronfa Loteri Fawr y byddai'r pedwar prosiect a ganlyn yn symud ymlaen i'r rownd derfynol:

  • Eden Project: The Edge
  • Sustrans' Connect2
  • Sherwood: The Living Legend
  • Black Country Urban Park

Roedd y pedwar prosiect ar y rhestr fer yn destun pleidlais gyhoeddus a gynhaliwyd ar-lein a thros y ffôn.

Cyhoeddwyd Sustrans’ Connect2 fel yr enillydd ar ddydd Mercher 12 Rhagfyr.

At ei gilydd derbyniwyd 286,285 o bleidleisiau erbyn i'r bleidlais ddod i ben am hanner dydd, dydd Llun 10 Rhagfyr.


ADBORTH