Quick menu:

Mae'r wefan hon yn dangos cynnwys sy'n berthnasol i holl wledydd y DU. Newidiwch hyn gan ddefnyddio'r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Llawn BYWYD

Yn gwella ansawdd bywyd pobl hŷn trwy ddarparu mynediad i wasanaethau bod yn gyfaill neu eiriolaeth
  • Print
Ardal:
Cymru
Maint yr ariannu:
£200,000 - £1 miliwn
Cyfanswm ar gael:
£20 miliwn
Terfyn amser ymgeisio:
Gweld manylion y rhaglen

Beth yw amcan y rhaglen?

Mae ceisiadau i'r rhaglen hon wedi dod i ben bellach

O dan ein rhaglen Llawn BYWYD, darparwyd £20 miliwn ar gyfer prosiectau ar draws Cymru yn gweithio gyda phobl dros 50 oed.

Er bod llawer o bobl hŷn yn ystyried bod heneiddio'n gyfle ac yn adeg newydd a chyffrous mewn bywyd, i eraill mae henoed yn dod â heriau a newidiadau bywyd allweddol a all fod yn heriol a pheri unigedd heb gefnogaeth.

Anelodd y rhaglen Llawn BYWYD at wella ansawdd bywydau pobl hŷn trwy ddarparu mynediad i wasanaethau bod yn gyfaill neu eiriolaeth.

Roeddem eisiau ariannu prosiectau a fyddai'n cyflawni dau o'r canlyniad rhaglen a ganlyn hefyd.

  • Mae pobl hŷn yn llai unig ac yn cynyddu eu lles trwy wella rhyngweithio cymdeithasol.
  • Mae gan bobl hŷn well hyder a'r gallu i gwrdd â heriau a chyfleoedd heneiddio.
  • Mae dealltwriaeth a defnydd cynyddol o hawliau ac ymwybyddiaeth, a defnydd o wasanaethau sy'n arwain at well annibyniaeth a dewis ar gyfer pobl hŷn.
ADBORTH