Quick menu:

Northern Ireland localisation bar

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Adeiladu Cymunedau

Ymddiriedolaeth £15m sy'n gweithio gyda chymunedau difreintiedig yng Nghymru
  • Print
Ardal:
Cymru
Cyfanswm ar gael:
£15 miliwn
Terfyn amser ymgeisio:
Mae ceisiadau am yr arian hwn wedi cau bellach

Beth yw amcan y rhaglen?

Mae bron chwarter o boblogaeth Cymru'n byw mewn tlodi ac mae gan Gymru'r lefel uchaf o dlodi ymysg plant y Deyrnas Unedig. I wrthdroi'r tueddiadau hyn mae'r Gronfa wedi sefydlu Ymddiriedolaeth annibynnol i gefnogi rhai o'r cymunedau mwyaf difreintiedig.

Dyfarnwyd arian i'r Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau. I gael mwy o wybodaeth, ewch i'w gwefan http://www.yac.cymru/

ADBORTH