Quick menu:

Mae'r wefan hon yn dangos cynnwys sy'n berthnasol i holl wledydd y DU. Newidiwch hyn gan ddefnyddio'r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Ynglŷn â chydraddoldeb

Mae cydraddoldeb yn rhan annatod o'n cenhadaeth
  • Print

Pam ydym ni'n gofyn am wybodaeth gydraddoldeb?


Rydym yn gofyn am wybodaeth gydraddoldeb oherwydd:

  • ein bod eisiau gwybod pwy sy'n elwa o'r prosiectau a ariannwn, er mwyn i ni ddarganfod p'un a oes angen i ni roi mwy o gefnogaeth i rai ymgeiswyr, targedu ein hariannu neu newid sut rydym yn rhedeg ein rhaglenni
  • ein bod yn awyddus i ddysgu sut y gall ein hariannu gyrraedd ystod mor eang â phosib o bobl
  • trwy rannu'r hyn a ddysgwn, y gall y rhai sy'n rhedeg prosiectau gael gwybod sut i gyrraedd yr ystod ehangach o bobl a allai elwa ohonynt.

Byddwch chi'n gweld ei fod yn ddefnyddiol hefyd!


Trwy gasglu gwybodaeth gydraddoldeb bydd modd i chi:

  • ddarganfod pwy sydd, a phwy sy ddim, yn elwa o'ch prosiect
  • sicrhau eich bod yn cyrraedd pawb a allai elwa ohono trwy wneud newidiadau i'ch prosiect os bydd angen
  • dangos arfer da a rhannu eich dysgu gyda ni, arianwyr eraill a'ch cymuned.

Sut byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon?

Byddwn yn adolygu'r hyn y byddwch yn ei ddweud wrthym ac mae'n bosib y byddwn yn cysylltu â chi gyda chwestiynau.

Os nad yw eich prosiect yn cyrraedd pawb a allai elwa ohono neu os oes gwendidau yn eich dull o gywain tystiolaeth, mae'n bosib y byddwn yn gofyn i chi wneud rhai newidiadau i'ch prosiect

Pan fyddwch wedi gorffen eich prosiect, byddwn yn graddio pa mor effeithiol yr oedd o ran cyrraedd pawb a allai elwa ohono. Bwrw'ch golwg ar ein canllaw i ddeiliaid grantiau, Canllaw Gwybodaeth Gydraddoldeb y Gronfa Loteri Fawr i Ddeiliaid Grantiau.

..


ADBORTH